Fodboldklubben Munkholm

 

Dagsorden ved ordinær generalforsamling skal indeholde flg. punkter:

1. Valg af dirigent. Måske vi foreslår Søren O.

2. Valg af referent. Det kan være at Henning foreslås

3. Formandens beretning.

4. Kassereren fremlægger regnskabet.

5. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest 14 dg. forinden.

6. Valg til bestyrelsen og de andre valg.

Teddy er på valg, måske han vil fortsætte.

Ole B., Anders Bo og Henning må I trækkes med endnu et år, da de ikke er på valg.

7. Eventuelt.

Hvis ikke der sker noget væsentligt, så er det den endelige dagsorden.

Der er garanteret chips og noget drikkelse til at overleve generalforsamlingen med.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

Søren blev valgt

2. Valg af referent.

Henning blev valgt

3. Formandens beretning.

Kort men fyldig og indeholdende megen ros. Specielt Asger fik stor ros for sine store sportslige præstationer for modstanderholdene. Det være sig som målmand, hvor han var stort set umulig at passere, eller som markspiller, hvor han i yderst sjælden grad lykkedes med sine afleveringer også med hælen. Desuden ros for at han ikke formåede at score mod Munkholm. Generelt var oplevelsen, at vores udlånte spillere nærmest spillede over evne mod os, og scoringsfrekvensen var også klart forøget hos de andre omtalte spillere.

4. Kassereren fremlægger regnskabet.

Godkendt trods nogle yderst kritiske og grundige revisorer.

5. Indkomne forslag. De skal være formanden i hænde senest 14 dage før.

Ingen forslag

6.Valg til bestyrelsen og andre valg. Anders Bo, Ole og Henning er på valg. De vil alle gerne modtage genvalg.

De blev alle tre genvalgt, og Teddy var ikke på valg.

Asger og Bogart blev igen igen valgt til suppleanter for bestyrelsen.

Niller og Søren O. tager deres andet år  som revisorer. En yderst kyndig Dann P. blev valgt til suppleant for revisorerne.

7. Eventuelt.

AC fremførte et godt forslag gående på at starte et 40-års festudvalg op. Han vil selv gerne deltage. Vi opfordrede ham til at tage kontakt til Niels Henrik, der var primus motor i 25 års festen.

Bestyrelsen var vært ved lidt drikkelse og chips

Fodboldgolfturnering for 1. holdet


På træningslejren for holdet, var det mest prestigefyldte den her omtalte turnering.

Turneringen var præget af en intens stemning, hvor alle gjorde sit ypperste, nu da der var så meget på spil.


På trods af rammerne, så forsøgte vi, der åbenlyst var noget bedre stillede, at give vores viden og fif videre.

Denne fair måde at optræde på, blev langt fra hver gang, taget imod med taknemmelighed. Der var måske for meget på spil.


De endelige og ganske suveræne vindere blev Ole B., Søren A. og Henning. Sjovt nok også de tre største favoritter.

Og her var det så der skulle have været et billede. Men ingen af de mange tabere gad/havde overskud til at betale lidt tilbage i f.t. de gode råd de så rigeligt havde modtaget, så billedet må undværes.

Men heldigvis er klubben ikke større end at I måske kender vinderne, ellers spørg jer frem.

På turneringsudvalgets vegne FormandenHej alle Munkhoilmere

Til efteråret har vi tilmeldt et hold i 55+ (AC)

Det andet er nu tilmeldt i 60+. Det er i princippet en 5-mandsturnering, men mod Munkholm stiller modstanderne i bedste fald med mindst 7 spillere. Alle behøves ikke være fyldt 60 når de spiller mod os, da det vigtidste er at komme ud og spille, og dermed kan vi også selv have enkelte med under 60. Faktisk i stor stil som vi plejer. Under alle omstændigheder spiller vi på en 7-mandsbane og med de dertil hørende mål (Bjørn). Det kan så i værste fald ende med at modstanderne måske skal låne en spiller, eller hvis forholdene er til det, at vi spiller 6 mod 6

Med venlig Hilsen

Bestyrelsen

 

Udskriv

 

                                                                   Petanqueturnering

 petanqueturnering

Munkholm 1 petanqueturnerings vindere. Man kan vist nemt se af billedet, hvem der blev nummer 1, er man i tvivl, så kig grundigt på deres ansigter.

 

Men medaljeskamlen kunne nemt have haft en anden kombination, hvis ikke formanden begik den store fejl, at undervurdere et par stykker af modstanderne.

 

 

Login medlem login

Hvem er Online

Vi har 2 gæster online