Fodboldklubben Munkholm

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

Søren blev valgt

2. Valg af referent.

Henning blev valgt

3. Formandens beretning.

Kort men fyldig og indeholdende megen ros. Specielt Asger fik stor ros for sine store sportslige præstationer for modstanderholdene. Det være sig som målmand, hvor han var stort set umulig at passere, eller som markspiller, hvor han i yderst sjælden grad lykkedes med sine afleveringer også med hælen. Desuden ros for at han ikke formåede at score mod Munkholm. Generelt var oplevelsen, at vores udlånte spillere nærmest spillede over evne mod os, og scoringsfrekvensen var også klart forøget hos de andre omtalte spillere.

4. Kassereren fremlægger regnskabet.

Godkendt trods nogle yderst kritiske og grundige revisorer.

5. Indkomne forslag. De skal være formanden i hænde senest 14 dage før.

Ingen forslag

6.Valg til bestyrelsen og andre valg. Anders Bo, Ole og Henning er på valg. De vil alle gerne modtage genvalg.

De blev alle tre genvalgt, og Teddy var ikke på valg.

Asger og Bogart blev igen igen valgt til suppleanter for bestyrelsen.

Niller og Søren O. tager deres andet år  som revisorer. En yderst kyndig Dann P. blev valgt til suppleant for revisorerne.

7. Eventuelt.

AC fremførte et godt forslag gående på at starte et 40-års festudvalg op. Han vil selv gerne deltage. Vi opfordrede ham til at tage kontakt til Niels Henrik, der var primus motor i 25 års festen.

Bestyrelsen var vært ved lidt drikkelse og chips

Hej alle Munkhoilmere

Til efteråret har vi tilmeldt et hold i 55+ (AC)

Det andet er nu tilmeldt i 60+. Det er i princippet en 5-mandsturnering, men mod Munkholm stiller modstanderne i bedste fald med mindst 7 spillere. Alle behøves ikke være fyldt 60 når de spiller mod os, da det vigtidste er at komme ud og spille, og dermed kan vi også selv have enkelte med under 60. Faktisk i stor stil som vi plejer. Under alle omstændigheder spiller vi på en 7-mandsbane og med de dertil hørende mål (Bjørn). Det kan så i værste fald ende med at modstanderne måske skal låne en spiller, eller hvis forholdene er til det, at vi spiller 6 mod 6

Med venlig Hilsen

Bestyrelsen

 

Udskriv

 

                                                                   Petanqueturnering

 petanqueturnering

Munkholm 1 petanqueturnerings vindere. Man kan vist nemt se af billedet, hvem der blev nummer 1, er man i tvivl, så kig grundigt på deres ansigter.

 

Men medaljeskamlen kunne nemt have haft en anden kombination, hvis ikke formanden begik den store fejl, at undervurdere et par stykker af modstanderne.

 

 

Fodboldgolfturnering for 1. holdet


På træningslejren for holdet, var det mest prestigefyldte den her omtalte turnering.

Turneringen var præget af en intens stemning, hvor alle gjorde sit ypperste, nu da der var så meget på spil.


På trods af rammerne, så forsøgte vi, der åbenlyst var noget bedre stillede, at give vores viden og fif videre.

Denne fair måde at optræde på, blev langt fra hver gang, taget imod med taknemmelighed. Der var måske for meget på spil.


De endelige og ganske suveræne vindere blev Ole B., Søren A. og Henning. Sjovt nok også de tre største favoritter.

Og her var det så der skulle have været et billede. Men ingen af de mange tabere gad/havde overskud til at betale lidt tilbage i f.t. de gode råd de så rigeligt havde modtaget, så billedet må undværes.

Men heldigvis er klubben ikke større end at I måske kender vinderne, ellers spørg jer frem.

På turneringsudvalgets vegne FormandenReferat af Generalforsamlingen 2015

d. 30 okt.
Dagsorden ved ordinær generalforsamling skal indeholde flg. punkter:
1. Valg af dirigent. Søren O. blev valgt

2. Valg af referent. Henning blev valgt

3. Formandens beretning.  En god, fyldig og dækkende beretning for året blev godkendt. Den var fyldt med de store sportslige succeser holdene har haft i 2015, og den blev afsluttet med en tak til bestyrelsen og ikke mindst afgående kasserer Nicolaj O.. Desuden en stor tak til holdlederne AC og Ole B.

4. Kassereren fremlægger regnskabet. Et godt og overskueligt regnskab med en balance på 0,00 kr. blev godkendt, med stor applaus til kassereren. Det forlyder at selv Dann P. forstod dele af regnskabet.

5. Indkomne forslag. Bestyrelsens forslag ang. § 5 blev enstemmigt vedtaget. Se nedenfor.

6. Valg til bestyrelsen. Nicolaj O. udtræder, og Teddy er på valg. Teddy blev valgt til bestyrelsen, som den eneste på valg.Ole B, Anders Bo og Henning fortsætter i bestyrelsen uden at være på valg..
Asger og Bogart blev valgt til suppleanter til bestyrelsen.
Søren O. og Niller (som ikke smed med vand i år) blev valgt til revisorer. Og Dann valgt som rev. suppleant.

7. Eventuelt.  AC smed lige en mindre bombe, indeholdende en snak om, hvordan 50+ skal tilmeldes til næste år. Desuden foreslog han, at holdenes hjemmebanekampdag skulle laves helt om aht. søndagstræning. Flere kunne godt se nogle gode tanker i det. Den opgave går bestyrelsen og holdlederne så videre med. AC spørger eget hold til det, og Ole spørger sit hold. Desuden undersøger bestyrelsen, om det overhovedet kan komme på tale, at få baner de omtalte dage.  Det kunne have kvalificeret snakken, hvis vi på forhånd havde kunnet undersøge baneforholdene.
.
Bestyrelsen foreslår at §5 ændres, således at bestyrelsen fremover består af 4 medlemmer. Dette skal ses i lyset af den lille medlemsskare, og de manglende opgaver.

Bestyrelsen var vært ved noget drikkelse og lidt mundgodt. Men til manges overraskelse var der ingen flæskesvær, og man fornemmede på forsamlingen, at det nærmest er et must til næste år. Sjovt som sådan en ting kan fylde så meget til en generalforsamling, men de smager jo også rigtig godt. Og skulle efter sigende være ganske sunde.
Men det var vist også det eneste man kunne sætte en finger på, i f.t. indkøb til hele aftenen.

Login medlem login

Hvem er Online

Vi har 2 gæster online