Benskinnen Nr. 1 1997

Udvalgte historier fra benskinnen nr. 1 1997

Støtteudvalget søger støtte.

Småpigerne får sponsor.

Spilledragt.

Munkholmfesten 1996.

Formandsberetning 1996.

Billeder fra Munkholmstævne 97

Forsiden er tegne af Vibeke Lythjohan også kaldet Vivs
___________________________________________________________________________________________________

Støtteudvalget søger støtte.

Pga. uddannelse stopper 2 af støtteudvalgets medlemmer deres arbejde i udvalget. Derfor er vi meget interesseret i nye medlemmer. Støtteudvalget er for alle. Du behøver ikke at være medlem af klubben, du skal bare have lyst til at give en hånd med ved støtteudvalgets arrangementer.

Støtteudvalget arrangerer det årlige nytårsstævne. I år løb det af stablen lørdag d. 4 januar. 33 hold deltog i alle aldersgrupper, lige fra småpiger ti oldboys. Støtteudvalget har også førhen stået for sommerstævne, bankospil, lotteri, mm.

Vores mål er at lave forskellige arrangementer for alle klubbens medlemmer, Det er kun fantasien der sætter grænser. Måske har du de gode idéer? Hvor meget du har lyst at lave og hvilket, er op til dig selv.

Har du en god idé, nogle spørgsmål eller er du et af de nye medlemmer af støtteudvalget, så ring til:

___________________________________________________________________________________________________

Småpigerne får sponsor.

Østifterne Forsikring ved assurandør Palle Larsen bliver sponsor for småpigerne i sæsonen ´97. Med sloganet “Østifterne Forsikring- Vi passer på dem, der passer på deres ting”, betaler Palle Larsen for en ny spilledragt og trænerjakke.

Spilledragten bliver af mærket Berri og på brystet vil der kommer til at stå: “Østifterne Forsikring - Palle Larsen 53 46 16 30”.

Bestyrelsen glæder sig til samarbejdet og til at kunne overrække småpigerne deres nye spilledragt.

I øjeblikket arbejder sponsorudvalget også på at skaffe Herre Serie 6 en sponsor. Om det lykkes kan I forhåbentligt læse om i næste nummer af “Benskinnen”

På bestyrelsens vegne.

Camilla M. Runchel.

___________________________________________________________________________________________________

Spilledragt.

At man spiller i klubbens farver og spilledragt, må være en selvfølge, idet man jo som hold repræsenterer klubben udadtil.

Men en sådan regel bør være ens for alle i klubben. Er den ikke det, kan det være svært at acceptere, især når man har fundet en sponsor, der har sponsoret en dragt i andre farver end klubbens, og som gerne skulle slides.

Nogle hold i klubben spiller så vidt vides i andre farver end klubben Så selvom reglen efter sigende skulle gælde for alle hold, er der altså åbenbart forskel på folk/hold.

Vi kunne jo, selv som hold gøre som andre, og spille i den dragt vi synes, men vi har det det bare sådan, at vi nødig vil bryde en “regel”, som er til for at blive overholdt.

Håber den bliver det fremover

ICEMAN - Holdet

___________________________________________________________________________________________________

Munkholmfesten 1996.

Den årlige fest i klubben var noget af en gyser. En uge før det helt store brag, var der ikke meldt flere end 20 mennesker til. Festudvalget var efterhånden ved at få sved på panden, for ville der så blive en fest i år?

DET BLEV DER - og den var god, men lang. De fremmødte var opsat på fest og farver og de tørstige sjæle drak så meget, at der blev et overskud på ca. 2800 kr.

Der blev uddelt en række priser til nogle særlige personer i klubben. Hvert år kåres årets Munkholmer og Får. For andet år i træk blev Dorete Fåret. Begrundelsen var simpel. Dameafdelingen skulle have spillermøde i efteråret og det blev så skudt en uge. Alle fik beskeden undtagen Kirsten som skulle lægge hus til, så hun stod med flere kander kaffe og en masse kage. Rygterne siger, at familien levede af kage i flere dage!!!

Årets Munkholmer blev to herrespillere, som gennem året har gjort et flot stykke arbejde for serie 5- og 6. Hans og Ditlev blev belønnet for deres indsats - et stort TIL LYKKE til dem. Godt gået “drenge”.

Dameafdelingen sagde de to trænere, Søren Olsen og Niels Henrik Jensen, tak for sæsonen 96 og en række damespillere blev også belønnet.

Alt i alt var det en vellykket fest, men lidt tyndt, at folk altid skal melde til i sidste øjeblik og at OLDBOYS-afdelingen altid holder fest en uge efter, så man aldrig kan få samlet hele klubben. Et buuuuuh til dem!

En stor tak skal lyde til de mennesker der trodsede tømmermændene og hjalp med oprydningen dagen efter.

Var du med til at gøre det til en af de bedste fester i klubbens historie, så husk at der vil være en igen næste år, sidst på sæsonen.

Var du ikke med, så håber vi i festudvalget, at du er grøn af misundelse, så du allerede nu har bestemt dig for at deltage næste år.

Skååål og på gensyn - og godt nytår.

 

___________________________________________________________________________________________________

Formandsberetning 1996.

Så er det tid til at få gjort status over endnu et Munkholmår - og for at sige det rent ud så var det en noget travl og turbulent opstart den nye bestyrelse var ude for.

Vi var nødt til at konstituere os og holde vores første møde straks efter generalforsamlingen sidste november, da visse papirer skulle ligge på SBUs bord allerede næste morgen. Vi måtte starte året med at indhente noget af det arbejde, som den gamle bestyrelse burde have lavet.

Løse ender som så også skulle ordnes i jule- måneden var ansættelse af træne- re og holdledere, sørge for grusbane- tider og skaffe en kreds til vores unge fremadstormende serie 6 hold, som derfor har haft fornøjelsen af at spille lidt østpå i år.

Det var ikke en god måde at starte samarbejdet på. For ikke at feje noget ind under gulvtæppet vil jeg også næv ne at, sidste års Munkholmer Søren "Træsko" Jensen dårligt nåede at blive hyldet, før han pga. misforståelser og samarbejdsproblemer forlod både støt te- og sponsorudvalg og dermed klub- ben - faktisk op til flere gange. Det er altid ærgerligt for en klub at miste en god og aktiv arbejdskraft, men i ethvert samarbejde må man være indstillet på både at give og tage, hvis man skal løse konflikterne.

Når vi om lidt har fået besat de forskellige udvalg, vil jeg opfordre jer i udvalgene til at lave nogle klare aftaler for jeres arbejde og søge at løse uoverensstemmelserne selv, så I i respekt for hinandens forskelligheder kan få mange givende og sjove udvalgstimer sam- men. Det kræver nemlig meget tid og energi, hvis formanden skal blandes ind i alle de konflikter, som I som voksne fornuftige mennesker selv burde kunne løse.

Når man ind i mellem synes at nogle er for sløve og utilfredse, er det vigtigt at huske, at mange har ydet et stort arbejde i løbet af året. Derfor vil jeg først nævne støtteudvalgets flotte nyt- årsstævne, som jeg har hørt meget positivt om. Desværre kunne jeg ikke selv deltage pga. begravelse på "Klip- peøen" - men jeg ved, at I allerede længe har været godt i gang med det næste, så det bliver forhåbentlig en fast tradition.

Det næste jeg vil komme ind på, er en ofte overset og undervurderet aktivitet i vores klub - nemlig indendørsfod- bolden. Selvom det efterhånden er blevet en halvdyr aktivitet, fordi der nu er sorte dommere på i alle kampe, mener jeg det er vigtigt i vintersæsonen, hvor mange holder pause eller kører på vågeblus stadig at prioritere dette højt, da det er vigtigt for mange spillere at kunne bevare den sociale kontakt til holdet - ikke mindst i vores ungdomsafdeling.

Og så bør det da også nævnes, at både småpiger, old girls og dameholdet blev amtsmestre i februar - godt gået "Juniorer" det er rart, når der er et eller andet Vipperød kan slås i. I er nu ryk ket op i den bedste række, og det bliver spændende, at se om I kan noget, når det virkelig gælder. Hele 9 hold er med i indendørsturneringen - heraf er der 2 herrehold i år.

Lad os svælge lidt mere i sejrsrus og glæde - for udendørssæsonen bragte faktisk hele to kredsmesterskaber til klubben. Det er vores damejuniorhold og dameseniorernes 2. hold, som kan bryste sig med dette - og så selvfølge- lig de 2 succestrænere Brian og Søren. Faktisk bør det vel også nævnes at Sørens tropper også blev sjællands- mestre, hvis der skulle være nogen, som ikke har hørt det endnu.

Jeg vil ikke nævne samtlige 10 holds placeringer, dem kan I se i det næste klubblad, men kun sige, at vi i besty relsen er utrolig glade for, at herre- seniorafdelingen er kommet til at fungere godt.

Det er også det flotte arbejde som Hans (s.5) og Ditlev (s.6) har ydet i år, som har gjort dem fortjent til at kalde sig årets Munkholmere og vi er i bestyrelsen meget glade for at I vil fortsætte mange år endnu!!!

Dette bringer selvfølgelig tankerne et par uger tilbage - nemlig til afslutning- festen med diverse kåringer og taler. Først var festen i fare for at blive aflyst grundet meget få tilmeldinger til tiden - som sædvanlig fristes man til at sige - heldigvis skete det ikke. Knap 50 mød- te frem. En god og hyggelig aften. Mange mener den bedste fest i mange år. Specielt serie 6 's rap om at drage østpå vil nok blive husket længe - mon ikke dette kor fremover vil kunne erstatte tabet af det tidligere så kendte drenge og mandskor!!!

Et flot punktum på udendørssæsonen var denne dag med stævne og fest. For dem som ikke var til festen vil jeg nævne, at vi i bestyrelsen besluttede at hædre endnu en til festen - nemlig Ena Kristensen, som i så mange år har siddet på så mange poster, at jeg ikke vil gentage dem her, men kun sige at vi er glade for at du altid er parat til at tage en tørn og give en hjælpende hånd.

I denne række af roser som skal deles ud, vil jeg hernæst nævne vores flotte klubblad. I en klub uden samlingssted, er det eneste fælles samlingspunkt jo klubbladet. Her vil jeg sige, at det ærgrer mig, når medlemmer ringer og beklager, at de ikke har fået bladet - desværre viser det sig næsten altid at en holdkammerat skulle have afleveret det

!!! Så til vores smertensbarn - klubhuset.

Det har været med i formands- beretningerne i alle de år jeg kan hus ke, og det er mindst helt tilbage i 1987, at de første 5000 blev sat til side til en klubhusopsparing. Til det vil jeg kun sige, at vi i bestyrelsen har holdt møde med klubhusudvalget og bedt dem undersøge 15 punkter vdr. etablering og drift, før vi vil bruge mere tid på dette. Det er vigtigt med noget konkret på bordet at forholde sig til. Og lad os så håbe at vi i 1998 kan fejre klubbens 20 års jubilæum med et samlingssted ved Bjergmarkshallen.

Og så til visionerne - til det vil jeg sige, at denne bestyrelse har set det som sin primære opgave at få lavet en årsplan, så vi og kommende bestyrelser kan

være på forkant med kommende opgaver og møder. Lige som da John Friis stod i spidsen for klubben for 10 år siden, vil nogen måske sige.

Jeg vil håbe, at kommende bestyrelser bliver bedre til at overlevere informationer og opgaver til nye medlemmer og sørger for at få lært dem op. Med 2 års perioder i BS arbejdet med kun delvis udskiftning i besætningen er muligheden i hvert tilfælde til stede nu.

Årsplanen er lavet, der er ansat trænere og holdledere til samtlige hold og sidst og måske vigtigst for vores samvittighed - serie 6 er tilmeldt i en lokal kreds til næste sæson. Til I andre i bestyrelsen vil jeg sig tak for samarbejdet - vi har haft noget at se til - også til suppleanterne som er blevet inddraget meget i år og Henning til sidst da også helt indlemmet, da Claus trak sig pga. sygdom i familien og stort arbejdspres i sit civile erhverv.

Specielt vil jeg sige Camilla tak for det store og ofte utaknemlige kasserer job du har udført i år - flot at du har fået skrabet 3500 hjem som var restancer fra sidste år og at du desuden har taget dig tid til målaktieadministration og fondraising.

Til slut skal lyde en tak til trænere, holdledere, udvalgene og alle som har ydet en aktiv indsats for at få klubben til at fungere.

At være medlem i en forening er ikke bare at betale sit kontingent . Det er et forpligtende fællesskab med klubånd og loyalitets følelse. En god klubånd gør, at man bidrager til fællesskabet og ikke gør noget for umiddelbar personlig gevinst.

Kun hvis man gider at tage et ansvar og gøre en indsat for sin klub, kan er godt fællesskab bevares. Drop snakken om at man ofrer sig og nyd i stedet følelsen af at have gjort noget godt, sjovt eller spændende.

Disse var ordene.

Thøger `96.

___________________________________________________________________________________________________

Billeder fra Munkholmstævne 97

 

Klik på billedet for at få en forstørrelse

Småpigerne

Munkholm 3

Munkholm 2

Pigerne

Munkholm 1

Munkholm 2

Dame junior

Iceman

Pepsoline

Ditlevs hold

Hans´s hold

Bjælkerne