Benskinnen Nr. 2 1995

Udvalgte historier fra benskinnen nr. 2 1995

Siden sidst

Damer kan også bruge bolden.

En beretning om en ualmindelig fugtig onsdag!

Målsætningsdebat i Munkholm.

Vi har hørt at - 

Nyt fra støtteforeningen.

Maling på vejen

Forsiden er tegne af Vibeke Lythjohan også kaldet Vivs

___________________________________________________________________________________________________

SIDEN SIDST 

Så er bladet kommet med lidt forsinkelse. Det skyldes bl.a. at vi fra bladudvalget i dette nr. gerne vil have alle turneringsplanerne med. Det har været en proces der har trukket søm. 

Vores klubhusudvalg har skiftet navn til Munkholms støtteforening. Det betyder ikke at klubhusudvalget er nedlagt, men at støtteforeningen, vil prøve at samle midler til et klubhus. Pavillon projektet fik en stor begmand af kommunen, som henviste til, at vi skal deltage i det fælles klubhus projekt ved Bjergmarkshallen. Den har vi vist hørt før.  Alle holdene i klubben er så småt ved at komme i gang. Se kamp oversigterne inde i bladet

 BLADUDVALGET

___________________________________________________________________________________________________

DAMER KAN OGSÅ BRUGE BOLDEN.

Som noget nyt er dameafdelingen i år begyndt at sælge målaktier til private og erhvervsdrivende i Holbæk og om- egn. Formålet med målaktierne er at støtte dameafdelingen økonomisk. Pengene vil gå til træningslejr, trans- port til kampene, træningsmedier m.m.

 Damespillerne har hjulpet målaktie- udvalget med at sælge målaktier til familie og venner. Den private aktie- ejer har betalt 20,- kr. for målaktien og bundet sig til at betale 2,- kr. pr mål sjællandsserieholdet og serie 2 holdet scorer i sæsonen 1995. Hver aktieejer har dog maksimalt bundet sig for 200,- kr. Målpengene vil blive opkrævet i juli og oktober måned af målaktie- udvalget

 Ved alle hjemmekampe vil der i pausen blive trukket lod blandt aktie- ejerne om et gavekort til Grand Vin- handel på 150,- kr. til køb af vin. Ved den første hjemmekamp for sjællands- serieholdet d. 1 april vandt Niels Ole Petersen, Hørsholm. Sjællandsserie- holdet vandt også, 3-0, godt gået

 Syntes du, der ikke ejer en målaktie, at målaktierne er en god ide, der går til et godt formål, er du stadigvæk mere en velkommen til at kontakte Camilla M. Runchel og tegne en aktie.

 Salget af målaktier til de erhvervsdrivende har målaktieudvalget stået for, men desværre har vi måtte konstatere at vores koncept har været forkert og det har ikke været den store succes, men to virksomheder har valgt at støtte os økonomisk, nemlig Silvan Trælasthandel A/S og A/S Thyge Dam. En stor tak skal lyde til Søren "Træsko" Jensen, der gav mere end en hånd med i slutspurten.

 Med håb om en god sæson for sjællandsserieholdet og serie 2 holdet, , siger målaktieudvalget tak til alle der har valgt at støtte dameafdelingen økonomisk i sæsonen 1995

Anton, Hundevad, Maja, Dorethe og Camilla

___________________________________________________________________________________________________

EN BERETNING OM EN UALMINDELIG FUGTIG ONSDAG!

Så er det forår, mildt vejr, herligt grønt græs under støvlerne, bolden ruller igen.

Realiteterne: Hundekoldt, stormfuldt, sjaskregn, 8 ældre mænd mødes ved vandrehjemmet, stiger ind i en kassevogn og kører mod Vipperød. Udenfor ligner det syndfloden. Der var ikke hold nok til en række med 11-mands bold over 40 år, så til nogens ærgrelse er vi med i 7-mands rækken

I skrivende stund ser det dog ud til at vi også kan få nogen kampe på 11-mands-holdet. 7-mands bold kræver også en vis kondi, ikke noget med en slapper ude på fløjen, som man kan luske sig til i 11-mands bold. Fuld fart på fra starten. Ganske udmærket spil på den våde bane. Jon bringer os foran inden pausen, og der er god brug for min paraply så 8. manden i det mindste kan holde hovedet tørt. Alt andet er vådt.

Af en eller anden grund er jeg i 2. halvleg ved at miste pusten. Jeg misser en stor chance, og pludselig er vi bagud, men på et strålende oplæg banker Buller den ind med et fladt skud. 2-2

Men nu sker det besynderlige, at Vipperød i slutfasen laver et par mål så vi taber 2-4. Er de virkelig bedre end os, eller blot heldige? Det var den første kamp i år, og spillet ikke så tosset. Vi fik ingen point, men dog heller ikke spoleret målscoren, som et vist andet hold jeg har hørt om. Nu er det blot at håbe at det har regnet af til næste onsdag.

BOGART

___________________________________________________________________________________________________

Målsætningsdebat i Munkholm

 Efter at sidste nummer af Benskinnen udkom med delvist reviderede love og målsætninger til offentlig høring blandt klubbens medlemmer er der ikke kommet én eneste henvendelse til Benskinnen vedrørende målsætningen i klubben. Her kommer jeg til at tænke på skærmtrolden HUGO fra Tv-skærmen. Og hvorfor så det? Jo, bevægemønstrene er nøje fastlagte, og valgmulighederne er både begrænsede og kendte. Kommunikationen foregår ved hjælp af ganske få trykknapper, og hvis man ikke passer på, løber tiden ud, eller man "afgår ved døden". Dette er dog ingen katastrofe, idet hele situationen gentages uden de store ændringer på et andet tidspunkt. Styringen af Hugo er mere eller mindre tilfældigt, og det er meget få, der overhovedet forsøger at komme til det. Undervejs hopper Hugo fra tue til tue uden at vide, hvor han skal hen. Ja nogle gange må han endda springe baglæns. Hvis målet endelig nåes. er det en tilfældighed, der afgør succesens størrelse. Undervejs kan man få lov til at se et kort, der viser hvilken vej målet ligger, og han kan derfor undgå de værste omveje og blindgyder. Desværre kan man ikke have målet for øje, mens man er i bevægelse.

 Men hvad har det med Munkholm at gøre? Sammenhængen er efter min mening helt klar. Munkholms bestyrelse sidder bag skærmen og venter på reaktionerne fra medlemmerne om, hvilken retning klubben skal bevæge sig i. Kun ganske få medlemmer vælger at deltage i påvirkningen af Munkholms bestyrelses arbejde, og så længe bestyrelsen(HUGO) følger sporet - og ikke bliver kørt ned af et tog - så er alting godt. For klubben løber tiden ud én gang om året, nemlig når sæsonen er slut, og den kendsgerning, at der mangler en langsigtet plan, med medlemmernes medbestemmelse, medfører, at arbejdet i bestyrelsen bliver et hopperi fra tue til tue og ind imellem baglæns. Om målet nås afgøres ved generalforsamlingen. Men for at kunne det, må målet stå lysende klart, og alle tiltag í en sæson må altid være et skridt í retning af en opfyldelse af klubbens målsætning.

 Munkholm må træde ud af skærmen! I direkte samarbejde med medlemmerne må bestyrelsen definere målet og overfor udvalgene afstikke retningslinier, så udvalgene bliver i stand til at handle i retning af et fælles mål. De vigtigste problemer for bestyrelse og medlemmer og udvalg må defineres, og derefter må man forsøge at løse disse problemer i et samarbejde. Nu er tiden inde til at der skal handles. Og der er mange problemer at tage fat i.

Derfor må man lære begrænsningens svære kunst og udvælge nogle få problemstillinger. Fx har vi i flere år konstateret, at det kniber med det frivillige lederskab i Munkholm. At der sker en medlems-tilbagegang i herreafdelingen, at herrespillerne ikke er stabile nok i en hel sæson, at vi har fire afdelinger i klubben, oldboys, ungdoms, herresenior og dameafdelingen, der kører som en klub i en klub, at vi ikke kan samles om en stor afslutningsfest, at kommunikationen svigter gang på gang mellem de forskellige ledere, afdelinger, trænere o.s.v. og således kunne jeg fortsætte i en uendelighed.

 For ikke at brække halsen eller få lyst til at løbe skrigende bort, efter at have smidt det hele, så må der vælges et hovedproblem, som så må forsøges løst med alle midler. Hvis man forestiller sig problemet med spillerflugt fra herresenior- afdelingen, hvad er der så sket siden nedgangen blev konstateret sidste år/forríge år/første gang? Hvad har bestyrelsen og de enkelte holdledere, trænere, medlemmer gjort for at løse dette problem. Hvor er de menige medlemmer i dette problem? Hvad har klubbens damespillere gjort? Er man tilfreds med forholdene i sin egen afdeling og ligeglad med de andre afdelinger. Ønsker man at køre sit eget ræs? Munkholm må ikke ende med at blive en klub, der blot benytter sig af "samme procedure som sidste år" For tredje år í træk meldes der et serie 6 hold til i turneringen på trods af advarsler på generalforsamlingerne og på trods af manglende spillermateriale i de sidste kampe grundet bl.a. manglende kontingentindbetalinger. Skal vi fortsætte i samme spor med adskillige bøder til følge, der betales ud af samtlige medlemmers kontingent? Ansvaret er fælles for både bestyrelse, holdledere, trænere og ikke mindst det enkelte medlem også dem fra de velfungerende afdelinger. Fremtiden må i højere grad bygge på krav. Bestyrelsen må stille krav til sig selv, til de enkelte udvalg, trænere, holdledere og medlemmerne, mens det enkelte medlem skal stille krav til de enkelte udvalg og bestyrelsen.

 På generalforsamlingen er der god mulighed for at påvirke hinanden, bl.a. gennem vores målsætning. "Hvornår har du sidst varet til generalforsamling?" Måske var det lige det der skulle I øjeblikket arbejdes der stærkt på at få et klubhus til ALLE medlemmers gavn, samtidigt arbejdes der på at vores velfungerende dameafdelìng skal højere og højere op i rækkerne. Kan disse to pengekrævende krav forenes? Skal vi satse på damerne, på et klubhus eller begge dele? Deltag i debatten, giv din mening til kende i bl.a. Benskinnen og den kommende målsætnings debat.

Jan Labusz

___________________________________________________________________________________________________

Vi har hørt at:

 -    Thøger og Brian Steen Nielsen satte uret en time tilbage i stedet  for en time frem. Men Thøger nåede vistnok sin kamp alligevel.

 -    Jan Labusz har samlet 137 Jan bøger. Men han mangler 17 bøger i at få den komplette samling.

 -    Sydkredsholdet mangler hjørneflag og bolde, om de har en bane vides ikke.

 -    Vivs betaler fuld kontingent uden at spille!

 -    Benny Clausen er blevet pensioneret på dispensation.

 -    man hos BOGART i Smedelundsgade nu igen kan købe: "Jeg er så ked á den hænger ned á" med Lille Palle.

 -    man i bingo banko udvalget pønser på at udelukke Stig og Thøger næste gang det skal afholdes.

 -   Lars Olsen er blevet målmand hos Sydkreds Oldboys, Midtkreds Oldboys, og serie 5.

 -   der var 15 Munkholm tilskuer og 3 Vipperød tilskuer til Vipperøds hjemmekamp mod Køge i damesjællandserien.

 - Thøger var en af tilskuerne, og på sin billet til 10 kr. vandt en flaske rødvin. Hun bliver nok i fremtiden  udelukket fra at overvære flere kampe i Vipperød.

    Karsten Sømand klubbens nye oldboysspiller fra SIF har meldt        sig ind i Munkholm, da han vil spille på hold med Elmer Pitmann, idet han ikke vil risikere at få trykket flere ribben igen, ligesom sidst de mødtes på hver sit hold.

     samme Sømand, også ønskede at komme til at spille på hold sammen med Ørnen, så de kunne undgå kontroverser efter kampen og i stedet klare dem under kampen.

 -     Hans Juncker igen i år vil forsøge at komme til tops på målscorerlisten.

 -     Jon Winther vil gøre alt for at gentage triumfen fra sidste sæson, hvor han blev suveræn topscorer. Han er dog fair og giver Hans Juncker en chance, idet han spiller 7.mandsbold, hvor målene ikke tæller på ll-mandstopscorerlisten, og kun tager 11-mandskampe på afbud.

     Jesper Ørnsholdt ikke stillede op til den anden kamp i turneringen, da det var for koldt og han ikke ville risikere at blive syg.

 -     Lars Pusselykke henter bolde i Vipperød til sit holds kampe.

 -     Kim Labusz nu har spillet to kampe for Munkholm i 1995 og ingen kampe for Tuse Næs

___________________________________________________________________________________________________

NYT FRA STØTTEFORENINGEN:

 Bankospil med slag i...!

 Støtteforeningen holdt som bekendt sit første arrangement på Holbæk Vandrehjem søndag eftermiddag d. 26 marts. Vi havde samlet gaver og gavekort ind fra mere en 40 velvillige forretninger og restauranter i området, så der var virkelig noget at råbe banko for blandt de ca. 80 Munkholmere der bakkede op om arrangementer. Der blev solgt bankoplader, skrabelodder, øl, vand og kager til den store guldmedalje og de 10 12 fremmødte børn hyggede sig i "video-hjørnet. Overskuddet af denne klub-familieeftermiddag blev på ca. 2300 kr. som er en god startindsprøjtning i støtteforeningens kasse. Det tegner godt for næste aktivitet som bliver:

 

FODBOLDFEST LØRDAG D. 10.06.95

Arrangementet er indtil videre i støbeskeen, men vi vil gerne være tidligt ude med datoen, så vil kan sætte rødt kryds i kalenderen, hvis I da ikke allerede har gjort det, for tilfældigvis spiller dame SS hjemmekamp mod Brøndby kl. 15.30. Så sæt bare hele dagen af...!

 

POKALER EFTERLYSES....!

Når vi engang får vort klubhus (og det gør vi jo en dag) så kunne det være sjovt at få klubbens historie belyst i form af pokaler, medaljer og andre trofæer som fortæller lidt om tidligere tiders "triumfer". Men vi er nogle stykker der er nysgerrige og godt kunne tænke os at se disse trofæer allerede nu. Så hvis du ligger inde med et eller flere af slagsen, så lad os få dem pudset af og snak med undertegnede. Vi vil så lave en særlig æresplads til disse ved ovenstående arrangement. Ligeledes kunne det være sjovt at få nye og gamle holdbilleder frem i lyset, så skal vi sørge for evt. indramning. Så kig i gemmerne og ring...!

___________________________________________________________________________________________________

MALING PÅ VEJEN

 Vi har i bladudvalget måtte konstatere at der er nogen mangler i den nye måde hvorpå man tager kørekort. En af manglerne opdagede vi på en meget regnfuld onsdag, hvor  dame serie 2 skulle ud og spille en træningskamp. Vi skulle til Slaglille-Bjernede (hedder det vistnok). Da der ikke, ud af 15 mennesker, var andre end Thøger, der vidste hvor det nogenlunde måtte ligge, blev hun jo nødt til at sidde i den forreste bil for at vise vej. Pia Winther, som var chauffør i den forreste bil, havde åbenbart ikke megen tålmodighed. Da hun lå bag en bil som sneglede sig afsted, måtte hun lige vise at selv om hun lige har fået kørekort, kunne hun sagtens klare en hurtig overhaling. 

Men der var bare lige to ting hun overså. Den 1. var at der var fuld optrukne linjer. Det havde dog ikke været så slemt, hvis det bare ikke var for den politimand på motorcykel der kørte længere bagved, og så hendes famøse overhaling. Med blink fik han standset hende, og vi andre var overladt til os selv for at finde vej. Det endte med at vi blev spredt ud over hele midtsjælland. Vi kom til dog til det rigtige sted, fra fire forskellige retninger. Kampen blev gennemført og vi vandt 3-0. Men for Pia's skyld syntes vi lige at vi skal repetere lidt fra teoribogen.

1. Ja/Nej         2. Ja/Nej

Værsgo Pia, så kan du strege det rigtige svar under, og vise det til de næste der skal køre med dig. 

P.S.

Det skal lige siges at Pia ikke fik en bøde for sin foreteelse. Men den går nok ikke næste gang.

 

___________________________________________________________________________________________________