Benskinnen Nr. 2 1996

Udvalgte historier fra benskinnen nr. 2 1996

Siden sidst

Silvan sponsor for Serie 5

Nyt fra Støtteudvalget.

Husk at.... 

Hovedsponsor for Dame Senior 2

Forsiden er tegne af Vibeke Lythjohan også kaldet Vivs
___________________________________________________________________________________________________

Siden sidst

Sæsonstarten er meget træg om at komme i gang. Man har set sig nødsaget til at flytte den første kamp for damesjællandserien og serie 5, pga. den utrolige laaaaange vinter vi har måtte lide igennem. Klubben har i denne tid undergået en del forandringer. Dels er vi i klubbladet begyndt at reklamere. Mange af vores hold har fået skaffet sponsorer (lidt mere om det inde i bladet). Vi skal til at spille med reklamer på vores trøjer. Det kan vi sagtens leve med, da holdene der har fået sponsorer, har fået udskiftet trøjer og bukser. Det betyder i hvert fald for serie 5, at de får mulighed for at kunne klemme sig ned i trøjer og bukser, da de gamle efterhånden var i juniorstørrelse.

BLADUDVALGET

 

___________________________________________________________________________________________________

Silvan sponsor for Serie 5

Herre Serie 5 har fået en sponsor. Det er en af Holbæks store virksomheder, nemlig Silvan, der har ønsket at støtte vores herre økonomisk i sæsonen '96.

Holbæk Trælasthandel og Silvan er en gammel virksomhed med mange stolte traditioner og et personale der holder meget af deres arbejdsplads. Holbæk Trælasthandel blev grundlagt i 1918 og er medlem af DDT, Det Danske Trælastkompagni, som i år har 100 års jubilæum. I starten blev der forhandlet Kul & Koks, men i 1925 gik de også over til at handle med træ.

I 1968 blev den første Silvan åbnet i Slagelse og i 1976 kom Silvan til Holbæk. I dag er der 34 Silvan forretninger spredt over hele landet. Den nuværende direktør for Holbæk Trælasthandel og Silvan hedder Christian Bisgaard og han er kun den 3. direktør siden Holbæk Trælasthandel blev grundlagt i 1918.

Virksomheden har i alt 50 medarbejdere, 20 i trælasten og 30 i Silvan. Mange af de ansatte har været i virksomheden i mange år, hvilket kendetegner en god arbejdsplads.

Silvan har et stort varesortiment, men for at overskueliggøre det kan man dele sortiment ind i 9 varegrupper:

VVS, gulve, farve, skruer/beslag, træ & bygningsartikler, fliser/klinker, belysning, elartikler og udlejning.

Varesortiment veksler endvidere alt efter på hvilket tidspunkt af året vi befinder os. Til sommer kan der købes telte, badedyr m.m. Ved juletid finder man alskens Julepynt og gaven til manden der har alt. Netop nu er der mange gode forårs tilbud at finde, hvilket også kan ses i deres nye store farvestrålende forårskatalog. Silvan er kendt for sine rimelige priser og stedet man altid kan finde lige den "dims" man mangler.

Vi i F.K. Munkholm glæder os til et samarbejde med Silvan i sæsonen '96 og vi håber, vores Herre Senior vil levere en lige så flot gang fodbold, som Silvan har leveret et flot sæt tøj.

Med venlig hilsen

F.K. Munkholm's bestyrelse.

___________________________________________________________________________________________________

Nyt fra Støtteudvalget.

I sidste nummer af Benskinnen skrev vi en ønskeliste over arrangementer vi i støtteudvalget kunne tænke os gennemført i 1996, hvis vi ellers kunne få lidt nyt blod tilført. Vi må imidlertid konstatere at der ikke overhovedet ikke meldte sig nogle "bloddonorer" og efter en ret massiv indsats i 1995 må vi nok skrue aktivitetsniveauet ned i år.

Venlig hilsen Støtteudvalget

___________________________________________________________________________________________________

Husk at.... 

Vi i bestyrelsen vil gerne have et tættere samarbejde mellem trænerne, holdlederne, spillerne og kassereren. Det er i alles interesse, at de der spiller for Munkholm også betaler kontingent, så derfor er et tættere samarbejde nødvendigt Der er den klare regel at ingen må spille uden at have betalt kontingent og have spillercertifikat/licens .

Når en spiller glemmer at melde sig ud eller glemmer at fortælle at han/hun er flyttet, giver det ofte meget surt arbejde for kassereren og andre der laver administrativt arbejde for klubben, derfor må vi bede jer om at lette vores arbejde og huske at ringe/skrive til kassereren personligt, når I flytter, vil meldes ud, m.m..

For at spare porto vil vi forsat gerne have, at trænerne og holdlederne deler girokortene ud så vidt det kan lade sig gøre. Det er vigtig at spillene skriver deres navn og adresse tydeligt, da de betalte girokort kopieres ned inden kassereren modtager dem fra GiroBank. Endvidere skal spilleren skrive sit medlemsnummer, fødselsdato, på girokortet.

Med jævne mellemrum skal trænere og holdledere lave en liste til kassereren over de spillere der bruges. Derefter vil jeg, som kasserer, melde tilbage, hvilke spillere der ikke må bruges før de har betalt kontingent.

Generelt :

- det gælder alle aktive, at når kontingentet er betalt og sæsonen er gået i gang, er der ingen mulighed for tilbagebetaling

- der er for nye eventuelle spillere mulighed for at træne med et måned uden at betale kontingent. De må ikke spille turneringskampe.

- skulle der være tvivl om noget eller utilfredshed må man kontakte kassereren.

Vi håber alle finder de ovenstående regler retfærdige og vil efterleve dem.

Med venlig hilsen

På bestyrelsen vegne Kasserer

Camilla M. Runche

___________________________________________________________________________________________________

Hovedsponsor for Dame Senior 2

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND HOLBÆK.

"Det hele startede med Olivia Nielsen i 1901..."

Inspireret af et vist "Jernlady-hold" har vore damer, været umådeligt heldige at få sponsorstøtte fra Danmarks 5. største fagforbund.

Kvindeligt Arbejderforbund blev stiftet i 1901 af en gruppe vaske- og rengøringskoner fra København, som besluttede at tage kampen op mod de urimelige løn- og arbejdsforhold, som de ufaglærte kvinder blev udsat for. Modstanden mod foreningen var i starten stor, midlerne små og erfaringerne havde kvinderne ingen af. I 1901 var timelønnen 16 øre og en arbejdsdag var normalt på 10-11 timer. I løbet af forbundets første 10 år fik man hævet timelønnen til 23 øre!

KAD organiserer i dag næsten 100.000 kvinder som bl.a. arbejder som omsorgsmedhjælpere, på vaskerier, inden for rengørings- og servicesektoren, jern- og plastindustrien og levnedsmiddelindustrien

Tingene er på mange områder blevet meget bedre, men forbundet har stadig mange ting at kæmpe for, blandt andet :

* Ligeløn for samme arbejde eller arbejde der tillægges samme værdi.

* Uddannelse til alle.

* Flere kvinder i råd og nævn.

* Mere indflydelse på egen arbejdssituation.

* Et bedre arbejdsmiljø - det gælder også det ydre miljø.

* Fuld ligestilling mellem mænd og kvinder.

Dette er et mål, vi vist alle fuldt kan bakke op om, og være stolte af at repræsentere i den kommende sæson.

Vi glæder os til et frugtbart samarbejde.

Held og lykke...! fra Sponsorudvalget

___________________________________________________________________________________________________