Benskinnen Nr. 3 1997

Hvis du mangler...

Damernes målaktieudvalg.

Klubhus og idrætslegeplads ved Bjergmarkshallen.

Forsiden er tegne af Vibeke Lythjohan også kaldet Vivs

Udvalgte historier fra benskinnen nr. 3 1997

___________________________________________________________________________________________________

Hvis du mangler...

Er du træner eller holdleder og mangler bolde, tap, isposer, trøjer eller andet, så ring til Camilla eller Thøgersen. Vi ligger begge inde med et lager af diverse ting og mangler vi noget, køber vi det hurtigst muligt hjem. Det er vigtigt I ikke selv går ud og køber remedierne, da I tit, uden overdrivelse, giver det dobbelte for tingene.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

___________________________________________________________________________________________________

Damernes målaktieudvalg.

Dameafdelingen har for 3. år i træk solgt målaktier. I år har de sat rekord ved at sælge 78 målaktier. Køberne binder sig til at betale 2,- kr. pr. mål Sjællandsserie og Serie 2 holdet scorer i løbet af udendørssæsonen, dog max. 200,- kr. Ved alle hjemmekampe bliver der trukket lod om et gavekort til Grand Vin på 150,- kr. De foreløbige vindere er:

  • Jan fra Din sports partner

  • Kristian Madsen

  • Hanne Andersen

  • Thøgersen & Jensen

  • Helle Felby

  • Otto Frederiksen

Målaktieudvalget ønsker vinderne tillykke og sender en foreløbig tak til de mange der har købt en målaktie i år.

___________________________________________________________________________________________________

Klubhus og idrætslegeplads ved Bjergmarkshallen.

På et brugermøde for Bjergmarkshallen d. 1. maj stod et klubhus og en idrætslegeplads på dagsorden.

To lærere fra Bjergmarkskolen, Bo Pedersen og Torkil Lindgren, præsenterede et forslag til udnyttelse af skolens udendørs arealer til idrætsaktiviteter. Der blev også præsenteret en medfinansiering ordning på projektet med to parter, skolen og foreningerne der bruger Bjergmarkshallen og det omliggende areal.

Anne Louise Lindgreen fra Holbæk Basketball Klub fremlage på sin klubs vegne et forslag til en tilbygning på Bjergmarkshallen. Tilbygningen kommer til at vende ud mod Bispehøjen og bestå af et cafeteria, køkken, lager, toiletter, kontor og redskabsrum.

De to projekter vil blive slået sammen til en vis grad. Bjergmarkskolen vil fungere som sekretariat for begge projekter. De vil bl.a. stå for alle de skriftlige ansøgninger om støtte. Det er to dyre projekter. Klubhuset alene løber op i 3.225.000,- kr. eksl. moms, teknikerhonorarer, køkkenudstyr, møblering m.m. Pengene skal gerne findes hos diverse fonde, kulturmidler og sponsorer. Brugerne vil nedsætte en mindre styringsgruppe, der kan tage hurtige beslutninger på brugernes vegne. Camilla M. Runchel går på Munkholm´s vegne ind i dette arbejde.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde er vi blevet enige om at støtte begge projekter, dog havde vi forandrings forslag til idrætslegepladsen. Vi vil sikre os at træningsarealerne til venstre for nr. 3 og 10 fortsat vil være til at træne på. Endvidere kunne vi godt tænke os en 7-mandsbane i bunden af nr. 8. Bestyrelsen så gerne at nogle af Old boys kampene blev spillet ved Bjergmarken. Problemet med 7-mandsbanen er, at få plads til en bane der måle 46 x 45 meter hvilket er mindste kravene. Angående medfinansieringen vil Munkholm gerne stille en garantisum på 50,- kr. pr. medlem pr. år i to år. Da det kun er 90 af klubbens aktive medlemmer der træner og spiller ved Bjergmarken, gælder garantien selvfølgelig også kun dem. Garantipuljen er tænkt som et beløb der skal stå på en konto som en slags goodwill. Det er lettere at få støtte fra bl.a. Lokale og anlægsfonden og DGI´s udviklingspulje, når brugerne også selv er villige til at sætte nogle penge i projektet. Pt. har Munkholm 25.000,- kr. stående på klubhuskonten. Pengene til garantipuljen vil komme fra denne konto.

Har du nogle spørgsmål eller forslag kontakt da venligst Camilla.

Med venlig hilsen

På bestyrelsen vegne

Camilla M. Runchel