Benskinnen Nr. 4 1994

Udvalgte historier fra benskinnen nr. 4 1994

Siden sidst

Småpigerne ved LM.

Nedtur.......

Nyt fra klubhusudvalget!

Damespillermøde 2/10 1994

Indlæg fra læserne

Vi har hørt at - 

Damejunior

Munkholms Damer i Sjællandsserien

Old boys nordkreds resultater

Old boys sydkreds resultater

Old boys  resultater

Gerner i redaktionen.

Udeblivelsesholdet!!!

___________________________________________________________________________________________________

SIDEN SIDST

Et af Bladudvalget målsætninger, da de samledes for første gang i foråret, var at vi vil satse på at udgive 4 blade i 1994. Da dette er de 4. blad må vi jo sige at denne målsætning for vores udvalg er nået. Så kan man jo altid diskutere om kvaliteten og bladets indhold har levet op til vores forventninger og målsætninger. Den slags ting er lidt sværere at måle. Den eneste måde vi kan måle det på er de reaktioner og indlæg fra læserne som vi har fået. Ud fra det kan vi konstatere at der er ihvertfald nogen der læser klubbladet.

Der er andre udvalg i klubben som arbejder på at få nogle af deres målsætninger opfyldt. Her tænker vi bla. på vores klubhusudvalg som har været særdeles aktive, måske udfra devisen “nu eller aldrig”. Der er ihvertfald mange i klubben der er spændte på om de får opfyldt deres målsætning. Festudvalgets målsætning ser også ud til at blive nået, og det skal I medlemmer være med til, ved at melde jer til Munkholms afslutningsfest. Målsætningsudvalget går vi udfra, kommer med deres resultat inden længe til bestyrelsen.

1994 sæsonen er afsluttet med en del forskellige resultater på de for-skellige hold. Der er nogle bemærkelsesværdige resultater. Vi vil her kun nævne 2. Det ene er vores damer som har opnået en 2. plads i deres kreds. Dette betyder, at de for første gang i klubbens historie er rykket op i sjællandsserien.

Det andet er at vores midtkredsoldboys fik en andenplads i kredsen. De spillede semifinale mod Vig fra Nordkredsen og vandt, og skulle så spille finale mod Dragsholm. Dragsholm meddelte Munkholm at de ikke kunne stille hold, på den fastsatte dato og da viljen var meget lille fra Dragsholms side, til at finde en alternativ dato, blev finalen aflyst.

Bladudvalget vil hermed takke for indlæggende fra de forskellige træ-nere og holdledere og spillere, for at muligøre vores blad.

Bladudvalget

___________________________________________________________________________________________________

SMÅPIGERNE VED LM.

Som før skrevet har de yngste piger i klubben klaret sig enormt godt gennem udendørssæsomem og det hele sluttede af med deltagelse ved LM. Det foregik i weekenden 9-11 september i Hovedgård nær Horsens. Vi var 9 spillere og to trænere med.

Pigerne spillede nogle fremragende kampe selv om vores modstandere var en del større. Pigerne viste dog alligevel, hvorfor de blev vindere af deres kreds.

Første kamp lørdag var mod Præstø Amt og den endte 3-1 til modstanderne. Pigerne var præget af nervøsitet i starten, men de blev i løbet af kampen mere sikre i opdækning og afleveringer, så det blev flot fodbold de leverede. En time senere måtte de på grønsværen igen og det var en kamp som gav trænere og tilskuere sved på panden. De kom bagud 0-3 og de havde nedbøjede hoveder da der var pause - men så vendte bøtten! Anden halvleg var Munkholms, men selvom pigerne kæmpede og kæmpede blev kampens resultat 2-3.

Lørdag middag var kampene overstået, så dagen var lang inden ballet gik igang om aftenen. De hyggede sig, mens trænerne prøvede at sove lidt - for nogen lykkedes det, for andre ikke. Sådanne piger har voldsomt energi.

Lørdag aften var der forskellige aktiviteter for alle deltagere, og en del af vores tøser fandt det fine tøj frem og fik lagt krigsmaling i ansigtet, så de kunne “fedte” sig ind hos alle de søde drenge der var med.

Næste morgen hed modstanderne Nordøstjylland Amt, og vi kunne ikke nå noget i den kamp, men gik alligevel efter sejr. Sådan gik det bare ikke! Vi måtte slutte weekenden af med et nederlag på 0-8, men oplevelsen med fodbold og drenge var guld værd for pigerne. Munkholmpigerne blev en oplevelse rigere, men de spillere som ikke kunne komme med til LM skal ikke glemmes. Alle spillere har ydet en flot indsats på holdet og derfor TILLYKKE til alle på holdet med føstepladsen i turneringen. Vi rykker igen til næste år.

Til sidst skal det nævnes, at en række forældre havde taget turen til Jylland for at bakke pigerne op, og det gav dem et skub bagi - tak for støtten samt hjælpen.

ANJA “ANTON” JENSEN.

___________________________________________________________________________________________________

NEDTUR.......

Fra en tidligere Munkholmere, hverken aktiv nu eller tidligere, forlyder det, at Jens Vom kørte i byen for at købe maling til sin lejlighed. Tog af sted på cykel i læderjakke og godt humør. Vom fandt 10 liter gul maling i en spand til 600 kr. Billigt syntes Vom og cyklede glad og fro hjemad. På vejen hjemad kom han i tanke om, at han også skulle have nye håndtag til sin cykel og stoppede op ud for Rolsteds Cykler, parkerede cyklen med maling på bagagebæret og gik ind i butikken. Kort efter kom også en cyklende dame der parkerede ved siden af Vom.

Da damen skulle af sted sammen med Vom, filtrede hendes cykel sig ind i Voms, hvilket bevirkede, at Vom ufrivilligt kom til at levere maling til Holbæks kommunes fortov foran indgangen til Rolsteds Cykler. Tilligemed fik han små stænk af gul maling på sin læderjakke og en sur forretningsindehaver, der ville have ham til at rense fortovet. Vom svarede at det var maling på vandbasis og at han blot kunne spule sit fortov - han ville i hvert fald ikke og cyklede sur hjem.

Kort efter kom en anden Munkholmere fra dameafdelingen cyklende forbi og troede at der var brand omkring Rolsted Cykler, idet Falck holdt foran forretningen med blink. De var dog blot i færd med at spule fortovet for gul maling.

Eftermæle: Forretningsindehaveren ønsker nu at stævne Vom for rensning af fortovet.

De Munkholmere der ønsker historien bekræftet kan blot lægge turen forbi Rolsteds Cykler og konstatere, at Falck ikke kunne fjerne al malingen.

___________________________________________________________________________________________________

NYT FRA KLUBHUSUDVALGET!

Vi har i udvalget haft 4 møder inden for de sidste 2 uger og 2 møder er planlagt for de næste 2 uger.

Baggrunden er den iderigdom der er blandt udvalgets medlemmer. Og ideer er til for at blive afprøvet. Så vi har været en tur i Lyngby og se på hus - gratis til afhentning, og i Helsingør, hvor ligeledes ca 40 m2 var under tag, men prisen 3000,- kr. Vi har, sammen med Bjørn Hundevad, der har hjulpet os på det sidste, samlet en del nyttige erfaringer, som kan hjælpe os videre i den rigtige retning. Videre har vi rekvireret ansøgningsskema fra Lokale og Anlægsfonden, der fra d.1. okt. 1994 årligt deler ca 40 mio. kr. ud via indskud fra tips og lottomidler. Yderligere er vi i gang med at pløje den store legathåndbog igennem for egnede fonde og legater. Endelig er der en plan i sin vorden - men om det: mere nyt senere.

På vegne af klubhusudvalget

Søren H. Dall.

___________________________________________________________________________________________________

Damespillermøde 2/10 1994

Mødet startede med at Søren takkede af for en god sæson, og han forklarede hvorfor han ikke var interesseret i at fortsætte som træner.

Dernæst overtog undertegnede og redegjorde for en del tanker for den kommende sæson.

Som måske bekendt, vil det være sådan at Søren står for en ugentlig træningsaften. Jeg selv står for den anden træningsaften og for sjællandsserieholdet.

På mødet meldte Hanne Jensen og Susanne Thøgersen sig som holdleder for s.2 holdet (altså vil der være 2 "elleve-mands" hold til næste år). Søren vil så i den udstrækning han har mulighed for det, hjælpe til ved turneringskampene, her primært for S. 2. holdet.

Desuden er der i år mulighed for at skele mere til træningsindsatsen når der skal sættes hold. For sjæl-landsserieholdet betyder det for nogle en større træningsindsats, og for serie 2-holdet vedkommende, vil holdet blive sat primært udfra, hvem der komme til træning. Selvfølgelig vil der være nogle der er forhindret i at møde frem til træningen p.g.a anden idrætsgren, arbejde eller andet. I så tilfælde - tag så lige og lav en aftale med træner/holdleder om, hvorvidt man kan være med alligevel.

Der blev også beskrevet en klar forventning om, at både de unge og "de gamle" ville prioritere træning + kampe højt. Dette fordi der er brug for konkurrence om pladserne på sjællandsserie- holdet, og dette vil formodentlig også gøre, at det bliver noget sjovere at spille serie 2 kampe. Til Sjællandsserieholdet blev der også efterlyst en “praktisk hjælper”, hvilket Camilla meldte sig til.

Dagsorden for den resterende del af mødet bundede i et ønske fra undertegnets side om, at det skal være sjovt og ikke en økonomisk belastning at spille kampe for Munkholms damer. Så jeg havde en del gamle ideer og et par nye til, hvordan jeg kunne tænke mig at fremme ovenstående.

Der blev forelagt en del udvalg, hvor man kunne lade sig vælge til mindst et. Til dem der ikke nåede det, eller ikke var med til mødet, kan man melde sig til førstnævnte ved udvalgene, da disse figurerer som kontaktpersoner/udvalgs-forkvinder.

1. Aftenarrangementer: Camilla

(ex bowling-skøjtehal-skydning...) Pia Flott Peps

2. Dame / Junior- "frokost" Else (ex april og september) Helle Ulla Dorethe

3. Træningslejr: Susanne Klein (Marts og juli, hytte-indkøb) Winnie

4. Buskørsel: (Til enkelte kampe)

5. Tipskupon (pr halvsæson): Vivs Ena Pia Hansen

6. Målaktier Camilla (En til privatpers. og en anden Maja til firmaer/butik) Anton Vibeke Dorethe

8. Spillermøder Peps

9. Træningskampe serie 2

Meningen er så at udvalgene laver et stykke benarbejde, og kan selvfølgelig uddelegere noget arbejde til andre/alle. Eks. omkring målaktier kan det være smart, at alle forsøger at sælge enkelte eller flere af disse.

Alt dette skal jo også ses i lyset af, at man måske en dag står med et hold i Danmarksserien og så forventelig skal til "Klatten" og spille bold en gang eller to om året.

Sluttelig kan der refereres at vinter/grusbane-træningen starter i den første halvdel af februar, og at der skulle blive en træningslejr en weekend først til midt i marts for en billig penge og endelig at spillerne selv valgte at løbetræne, hver mandag inden indendørsfodbolden. Med start fra mandag d. 24/10 kl.1915. De øvrige gange løbes der 45 minutter inden at fodbolden starter indendørs, mere herom andetsteds i bladet.

 

På trænere og holdlederes vegne

Henning

___________________________________________________________________________________________________

Indlæg fra læserne

F.K. MUNKHOLM, hvad er det?

Jeg savner at høre nyt i Benskinnen fra klubbens udvalg, incl. bestyrelsen; med undtagelse af Bladudvalget, som gør det rigtig godt, og Klubhusudvalget. Lad os få gang i debatten om hvad vi vil med vores klub og hvorhen vi vil. Lad os få ord på nogle af de tanker og drømme vi har om F.K. Munkholm og vores rolle indbyrdes og i samfundet. Hvad vil det sige at være Munkholmer?

Demokrati er kun noget værd hvis det bliver brugt og debatteret.

Med venlig hilsen

Søren H. Dall

___________________________________________________________________________________________________

VI HAR HØRT AT -

- Niller har fået en søn d. 31/8 sammen med Gigge. Tillykke.

- samme Niller alligevel stillede op til fodbold om aftenen.

- topscorer Jon Winther også har scoret en søn. Tillykke.

- tidl. topscorer Peter Kofoed også er blevet far til et velskabt barn. Tillykke.

- Søren Olsen glæder sig til at tørne ud for Sydkreds oldboys sammen med sin bror Lars, når han snart bliver 32 år.

- brødrene Lentz er faste tilskuer til alle Munkholms hjemmekampe - hvilken entusiasme.

- samme brødre konkurrerer om SIF’s 7-mands dameholds gunst.

- der er så katastrofal mangel på sydkredsoldboysmålscoringer, at Per Svanborg vil krediteres sit selvmål for at komme længere op på topscorerlisten.

- Elmer mødte op til oldboyssydkredskamp mod Kundby 30 min. før tid. Synd at Elmer stod på hjemmebane og hans hold spillede på udebane og Elmer således ikke kom i kamp.

- Ørnen på en uge spillede 3 oldboyskampe med en samlet målscore på 3-22.

- flere af Munkholms spillere, lige fra ungdoms-, pige-, dame- og herrespiller har takket redaktionen for Henning Stærks læserbrev i sidste blad, idet de led af samme problem - havde blot fortiet det.

- Vom har indstillet sin aktive fodboldkarriere i denne sæson til fordel for tennis.

- at samme Vom er blevet herretræner for Slagelses herre DS-hold.

- Munkholms hjemmekamp mod Bårse i DS1 blev overværet af hele 7 biler på sidelinien med hver én tilskuer i. Årsag? Det regnede!

- Claus Toftegaard fik en søn den 31/8. Tillykke!

- Indo og Niller kæmper om topscorerværdigheden på midtkredsen i form af en middag. Det står forløbig 5-5 med én kamp tilbage - finalen i Odsherredsturneringen. Så mon ikke Munkholm vinder den kamp, idet mindst en af de to herrer scorer.

- Walter efter en kamp ret hurtig slugte en cola for derefter at brække sig eftertrykkeligt.

- at samme Walter under omklædning ville slippe en vind - der dog kom ud med skind.

- Jens Vom er begyndt at male for kommunen. Prøve kan ses på fortovet foran Rolsteds Cykler, Ahlgade.

- Leonette er blevet gift i smug for en måned siden.

- Vi har et udfarende klubhusudvalg - har været i både Lyngby og Helsingør for at se på klubhuse.

- Samme udvalg er meget kritiske. Kasserede et hus de ellers fik gratis.

- Dann P. alligevel ikke turde stille op i Eremitageløbet.

- Hans Juncker er blevet tilskrevet 30 mål på topscorerlisten, idet han har siddet over i 4 kampe og således har vundet prisen suverænt foran Jon.

- at Rene Ingevorsen meldte fra en serie 5 kamp for at tage til Kollund for at demonstre mod nazismen.

___________________________________________________________________________________________________

Damejunior

Efter et kanonflot forår udelukkende med store sejre - en målscore på ca. 80 mod 6, hvor spillerne nærmest gik sejrene hjem og selv ku’ bestemme om de havde lyst til at score - (bortset fra de 2 opgør mod Føllenslev som gav fin modstand) regnede flere spillere med, at nu var de klar til både unions- og landsholdet!!!

Selvsikre og sommerbrune (bortset fra enkelte som lignede oldefars lange hvide underhylere) drog holdet så til det nordjyske for at fortsætte sejrs-rækken , men - men - men... turen er tidligere beskrevet i bladet, men vi drog altså hjem i år uden andet end trøstpræmien!

Imidlertid var rygtet om de rappe piger fra Munkholm nået SBU’s kontor, som ringede og spurgte om OPRYKNING var noget for Munkholms Damejunior.

Derfor startede efterårets lektion i anderledes flot teknisk bold og fight. Der var meget at lære. Desværre skulle vi lægge ud med lokalfjenden Jyderup - vi tabte, men allerede i næste kamp fik vi vores første - og længe troede vi eneste point. Senere slog vi både Greve - Vanløse og Lynge Ugerløse. Så Thøgers lede spurt-træning - så tøserne ku’ lære at komme først på bolden og Brians skudtræning gav pote - vi fik da scoret 26 mål i de 10 efterårskampe. Desværre blev Karina udsat for sit livs bombardement dette efterår. Hun fightede bravt i målet og der blev kun lukket 35 mål ind. Femina som er nedrykker fra mesterrækken vandt rækken og rykkede op igen. Vi tabte kun 4-0 begge gange vi mødte dem, så Munkholm kan faktisk godt være med i toppen.

Der er også store forventninger til tøserne i kommende sæson. begge damehold ser frem til hurtige unge kræfter

Efter en sideløbende pokalturnering med flotte sejre 6-0 3-1 3-0 og 6-2, var Damejuniorne i semifinalen som efter omkamp og straffesparkskonkurrence blev tabt - med tårer i stride strømme til følge.

FLOT at komme så langt.

THØGER

___________________________________________________________________________________________________

Munkholms Damer i Sjællandsserien

Når man skal skue årets gang for, hvad vi efterhånden kan kalde klubbens flagskib, dame serie 1, er der mange medvirkende faktorer der spiller ind, for at holdet rykker op i Sjællandsserien.

Jeg blev “overtalt” til at træne klubbens damehold sidste år. At jeg skulle overtales betød ikke at jeg havde noget imod at træne dem. Det, jeg var betænkelig ved, var det store ansvar som ligger i at skulle træne et hold, som der på forhånd var lagt nogle forventninger til, udfra deres placering det første år i serie 1. En anden faktor, men ikke ubetydeligt, var, at jeg stort set ikke kendte til holdet og damefodbold i forvejen. Jeg havde trænet herre før og deres indfaldsvinkel og holdning til fodbold kendte jeg -, men hvilken forventninger havde damer til fodbolden?

Mit første møde med damerne var til et spillermøde 2. januar hos Anton, hvor jeg må sige at der var stor opbakning, der var mødt over 20 spillere op.

Her fremlagde jeg hvilken forventninger jeg havde med træningen, placeringen i turneringen, (hvilket var for alt i verden at undgå nedrykning), da der var en masse stærke juniorer, som rykkede op som damespillere til næste år. Derudover er det altid et mål under optimale forhold at få den bedste placering ud fra holdets styrke og allerhelst en oprykning. Da jeg som bekendt ikke kendte meget til damefodbolden og deres styrke, var oprykningstanker med holdet for mit vedkommen meget teoretisk. Optimale forhold for mig betyder: ingen skader, undgå mange afbud, have en fast stamme på holdet, samt have en bred trup, hvilket var meget vigtig.

Vi startede træningen 12. januar på grusbanen. Der mødte 16 op den første gang, og siden havde der været et gennemsnit på 10-15 spillere når vi trænede bold på gruset. Derudover var der arrangeret løbetræning om torsdagen, og der var mødedeltagelsen mildt talt meget ringe. Men der mødte en fast stamme op, og de fleste løbeseancer blev gennemført. Men mit indtryk var at, hvis løbetræningen på landevejen foregik med en bold foran spillerne, ville mødedeltagelsen nok havde været højere.

Vi spillede en del interne træningskampe med vores damejuniorer hvilket var en god opstart. Det var umulig at arrangere træningskampe i januar måned, da ingen hold var startet op på dette tidspunkt, så derfor var det godt at vores juniorhold kunne træde til som træningspartner. I februar startede vi med at skulle i træningslejr i Susanne Kleins hytte, og så spille træningskampe mod nogle svenske hold. Men vejret var mildes talt dårlig, så det blev til en skitur i stedet for. Vejret herhjemme var også elendig, så halvdelen af de arrangerede træningskampe blev aflyst. Dem vi fik gennemførte var under så kummerlige forhold, at man kunne komme til at tvivlepå træningsværdien. De træningskampe vi spillede vandt vi, så jeg som træner fik mere og mere selvtillid. 

Lige før vi skulle starte turneringskampene, skulle vi så spille en træningskamp mod Frederikssunds serie 1 hold, som ligger i den anden serie 1 kreds. Vi blev i den grad spillet ud af banen i 1. halvleg og kampens resultat endte med en sejr til Frederikssund på 6-3. Min selvtillid til den forestående sæson-premiere var derefter lig nul. Vi skulle møde Sandved-tornemark, som sidste år var et stærkt hold. Men efter en flot fight af damerne vandt vi kampen 4-1, og derefter gik det slag i slag. Efter en enestående fight vandt vi den ene kamp efter den anden, og til sidst følte vi, at vi kunne gå på vandet. Men vi blev hurtig banket tilbage til realiteterne, da vi skulle møde Brøndby. Vi blev fuldstændig spillet ud af Brøndby, efter at vi havde fulgt godt med i de første 20 minutter. Vi tabte 10-1, et resultat man ikke kunne skjule, da der var arrangere en bus ind til Brøndby med omkring 30 tilskuer. Der blev da heller ikke i resten af turneringen arrangere bus igen. Men holdet rejste sig igen ugen efter og tildelte Skælskør et 8-3 nederlag.

Foråret endte med at vi sad på en andenplads 1 point efter Brøndby. Bårse var lige i hælene på os.

Efteråret startede med at vi spillede Sandved-tornemark ud af banen, og ugen efter blev vi spillet ud af banen af Bårse, et meget kedeligt nederlag, da Bårse dels kom meget tæt på os og oven i købet blev bedre end os i den indbyrdes strid, hvilket kunne blive meget afgørende. Men derefter gik det ellers derudaf. Vi fik alle vores pligtsejre.

Midt i september havde det flasket sig sådan, at da vi manglede 3 kampe skulle vi kun have 1 point for at sætte os på en sikker 2. plads, som der var stor chance for at ville give oprykning. Vi skulle til Raklev. Et hold som vi vidste fightede godt og som var svære at slå. Kampen endte 2-2 og 2. pladsen var dermed sikret. Et rigtig godt resultat, så vi undgik at skulle have et stort pres på os når vi skulle møde Brøndby. Brøndby-kampen var egentlig et svendestykke. I den kamp havde vi alle muligheder for at vise at vi kan begå os i Sjællandsserien. Det blev nok en af vores bedste kampe i hele turneringen. Vi lagde pres på Brøndby fra start, og der blev fightet overalt på banen. Kampen blev vundet 4-1 og Munkholms damer beviste, at der er store muligheder for at klare sig en række højere oppe. Vi fik også revance for det forsmædelige 10-1 nederlag i foråret.

En af de ting der har irriteret mig mest i sæsonen, er de mange afbud fra hold, som af en eller anden grund ikke kunne spille. Af de 19 kampe vi er noteret for, har vi kun spillet 16, da Rishøj trak sig i foråret. Dernæst kørte vi 100 km ned til Vordingborg, blot for at få at vide at de ikke kunne stille hold. En virkelig spændende søndagsudflugt. Den sidste kamp mod Skælskør blev aflyst, men de var da så flinke at melde fra kl. 9.00 samme dag, så vi slap for at køre helt til Skælskør. I starten af sæsonen nåede Køge at spille 3 kampe, så blev holdet trukket. Svebølle som var i vores kreds blev trukket inden sæsonstarten. Turneringen blev derfor meget tæt, iden øverste halvdel af tabellen.

Jeg har i årets løb, brugt 26 spilere, som alle har bidraget til den flotte placering.

Vibe, Vibeke, Karina, Peps, Christina, Susanne H, Gitte, Birgitte, Thøger, Kirsten, Anton, Pia W, Pia Eismark, Pia H, Tina B, Ulla, Klein, Dorethe, Anne-Mette, Pia F, Jeanette, Pernille P., Lisbeth M., Rie H., Stine B., Charlotte S.

 

Der er ialt scoret 72 mål hvor 6 af målene er skrivebordsmål. vi har lukket 36 mål ind. Vi har tabt 2 kampe og spillet 1 uafgjort og vundet 16 kampe. De 66 mål er fordelt som følgende.

Vibeke hundead 25 mål Dorethe Søndergård 2 mål Jeanette Andersen 1 mål

Anja “Anton” Jensen 17 mål Helle Mortensen 2 mål Birgitte Olsen 1 mål

Susanne Klein 7 mål Pernille Petersen 2 mål Pia Hansen 1 mål

Ulla Christensen 3 mål Pernille Heisel “Peps” 2 mål

Kirsten Halling 2 mål Susanne Thøgersen 1 mål

Jeg vil hermed takke af for en utrolig spændende sæson

Søren Olsen

___________________________________________________________________________________________________

Old boys nordkreds resultater

Munkholm-Hørve 2-31 Torben jensen og Peter Kofoed.

Munkholm kom bagud 3-0 på 3 forsvarsfadæser -hvor man i alle tre tilfælde agerede til- skuere overfor Benny “Plovs” boldsjov -det gør man ikke ustraffet. Indenfor kampens sidste minutter reducerede Munkholm 2 gange. Dumt nederlag!

Odden-Munkholm 1-2 Birger og Jens Pietras 1.

Munkholm stillede op med 11 spillere, og da Flemming Christensen blev skadet efter 1,5 minutters spil - måtte der rokeres lidt hist og her. F.C kom på mål, og Knud blev sat på fløjen. Selvom Odden havde overvægt i spil og chancer - arbejdede Munkholm holdet en spinkel 2-1 sejr hjem.

Asmindrup-Munkholm 7-2 Jens Pietras og Niels Juel.

Munkholm stillede med flere “nye” ansigter - og var ikke specielt heldig med åbningen. Holdet kom hurtig bagud 2-0 og senere 3-1, og det så meget sort ud. Det hjalp heller ik -ke, at Munkholmholdet og kampens dommer ikke var helt enige om alle situationerne...

Munkholm-Rørvig 2-0 Torben Jensen og Peter Kofoed.

Rigtig god kamp. Meget stod på spil. Munkholm ville tage pænt imod “gamle” venner som Jan Jarfeldt og Hans Jørgen Olsen. Kampen blev fair og tæt. Munkholm svorede målene på hurtige kontraløb i 2. halvleg, men burde egentlig have afgjort kampen tidligere.

Grevinge-Munkholm 6-0

Intet at berette -borset fra at Grevinge bare var seks mål bedre! Munkholm måtte stille op med kun 10 spillere - “den 11. glemte at komme!”

Munkholm-Dragsholm 5-2 Kim “Burns” 3, Asger og Torben hver 1.

3 dejlige mål - og en positiv oplevelse ovenpå “tennisnederlaget” i Grevinge. Kampen blev spillet i højt tempo og der skete noget i begge ender.

Egebjerg - Munkholm 2-2 Jon og Kim “Burns”

En meget lige kamp - med skiftende føringer undervejs. der blev kæmpet utroligt på begge hold. Flot fight.

Munkholm-Vig 0-1

Munkholm havde chancerne, men kunne ikke få scoret. Vig udnyttede en klumpspil -situation midtvejs i 2 halvleg. En ellers positiv oplevelse.

TAK FOR I ÅR. NIELS -HENRIK JENSEN

___________________________________________________________________________________________________

Old boys sydkreds resultater

Gislinge - Munkholm 3-0 (1-0)

Første kamp i efteråret, hvor Munkholm havde et dusin direktørchancer fordelt mellem Dann P, Lalla, Lars Pudselykke, Turbo, Post, og Jon Winther. Da holdet ikke kunne score på de ellers oplagte chancer scorede Gislinge til 1-0 på et heldigt mål. Munkholm forsatte dog sit pres mod Gislinges mål og tabte med yderligere to mål scoret på contra af Gislinge hurtige angreb. Ellers huskes kampen kun for dommer Hamann. der fra Munkholms straffesparksfelt ikke kunne se Jon Winther scorede på et herligt langskud, som blev reddet over stregen af en Gislinge spiller.

Munkholm - Bjergby 2-0

En sejr uden kamp, idet Bjergby skulle høste og ikke fandt tid til kamp. Afbud til Munkholm to timer før kampen. Afbudt burde have været varslet på forhånd. Trods flere forsøg lykkedes det ikke at finde en ny kampdato. Blot notere at Bogart fik sin tredje sejr i år - godt nok de to på papiret, men alligevel allerede en god sæsom for Bogart.

Kundby - Munkholm 7-1 (0-0) 3-1 Bulder.

En kamp der gav comeback til Ole Bindslev på mål i første halvleg, som han klarede fortrinlig som det ses ud fra halvlegsresultatet. I anden halvleg kom Ørnsholt på mål og han var svær at undvære i marken, idet der gik syv mål ind på ham. Bulder, lånt fra nordkredsen spillede angriber og gjorde det udmærket. Scorede det enlige mål for udeholdet. Ellers kun at bemærke at Elmer har svært ved at læse en turneringsplan. Stod 1/2 time og undrede sig over, hvor resten af hans hold blev af. Troede vi spillede på hjemmebane!

Munkholm - Tuse 0-8 (0-1)

En brandkamp af Munkholm i første halvleg. Lars Olsen stod som en drøm og kunne ikke passeres af Tuse. Det problem klarede Per Svanborg dog flot og scorede på Lars sæsonens flotteste selvmål på hovedstød, hvilke også gav applaus fra sidelinien. I anden halvleg gik det rent galt for hjemmeholdet, der sluttede med 9 mand i hele halvlegen, idet Honning, Billesbølle og Jørn Jyde udgik med skader. Men de resterende 9 mand kæmpede flot.

Tølløse - Munkholm 3-1 (2-0) 3-1 Jon Winther.

Et virkeligt stærkt Tølløsehold, som Munkholm dog matchede godt. Jon en giftig angriber for Munkholm og havde udover sit enlige flotte langskudsmål flere gode forsøg, som den dygtige Tølløsekeeper reddede. For Munkholm havde Lars Olsen ca 15klasseredninger, som selv Tølløse måtte klappe af. Det skal bemærkes at Bogart havde flere store chancer til at score sit første sæsonmål. Turbo ramte som sædvanlig stolpen og man enedes på sidelinien om at retten til at bære navnet Turbo var fortabt efter denne kamp. Nyt tilnavn Velo Solex.

Munkholm - Vipperød 1-0 (0-0) 1-0 Jesper Ørnsholt.

Efter den flotte kamp mod Tølløse forsatte den positive gejst mod Vipperød. Munkholm havde godt fat i spillet og udover målet var der skud på træværket af Bogart og Toftegaard, der spillede en brandkamp. Flemming gjorde comeback i målet og gjorde det fremragende. Ørnsholts mål var hans første i 15 år og scoret på hovedstød, Flot.

SIF - Munkholm 4-3 (2-2) 1-1 Ole Bindslev, 2-2 Bogart, 3-4 Flemming Christensen.

Ånden på sydkredsholdet var helt i top før denne kamp, efter sejr over Vipperød og en flot præstation mod topholdet Tølløse. Jesper Ørnsholt var spillet ind som angriber og havde scoret sit første mål for Munkholm. Han var nået op på samme antal mål som Lars Pudselykke, hans nabo, så der var fred i huset. Grundet diverse afbud blev Flemming angriber og Ørnsholt back. En udemærket kamp, hvor Munkholm hele tiden var med. Ole Bindslev scorede på langskud sit første mål for Munkholm og sit føste mål i 15 år, siden han som 34 årig var serie 6 topscorer i Hillerød. Bogart nåede sit andet mål i sæsonen, nemlig at score hvilket han gjorde flot med venstrebenet på et halvkikset skud. Sluttelig at berette om Flemmings straffesparkmål, at det var flot sat ind efter at han havde fået Jon skubbet ud af feltet. Irriterende at man ikke uden sværslag kan få lov at skyde et straffe, der er begået mod en selv.

Munkholm - Holbæk 1-4 (1-2) 1-1 Niels Juel.

En flot kamp af Munkholm med et blandet Syd- og nordkredshold, da kampen var fremrykket. Jens Pietraz uheldig med ikke at udligne til 2-2.

Til slut kun at sige at Munkholm tre oldboyshold har gjort det godt og alle er sluttet flot i tabellen omstændighederne taget i betragtning. Nordkredsen sluttede på en flot 4. plads, Sydkredsen på en 6. plads og Midtkredsen kom i finalen i turneringen.

I Sydkredsen kom holdet efterhånden til at fungere og ånden på holdet var i højsædet. På holdet lever man op til Munkholms målsætning om et godt kammeratskab selv om man ikke vinder hvergang. Bogart nåede i år at få flere sejre end sidste år. Han var med til at vinde to skrivebordssejre og to aktive sejre. Derudover nåede han også at score et rigtig mål. Kan man næsten forlange mere af en mand på 48 år?

 

___________________________________________________________________________________________________

Old boys  resultater

I skrivende stund er både Nord- og Sydkredsen færdigspillet, hvor Nordkredsen sluttede som nr. 4 og sydkredsen som nr. 6. Midtkredsen spiller finale i Odsherredturneringen den 23. okt. i Fårevejle. Finalen er det hidtil bedste resultat for klubbens oldboysere og vi håber de kan vinde denne gang mod Dragsholm med en bred opbakning fra klubben, trods det at holdet har tabt de to turneringskampe mod Dragsholm med 0-1.

De tre oldboyshold er tilsammen noteret for 110 mål, hvor Jon Winther har markeret sig som den flittigst scorende endnu engang. Dog har Hans Juncker og Dann Petersen endnu en chance for at indhente og overhale Jon, idet de har finalen i Odsherredsturneringen til gode.

I Sydkredsen scorede Niels Post i under halvdelen af holdets kampe 1/3 af holdets mål. Han spillede 6 kampe med 3 mål som resultat.

I Nordkredsen brugte Jon Winther 8 kampe til sine 8 mål.

I Midtkredsen sad Hans Juncker over i 4 kampe med 8 mål som resultat i 13 kampe.

I oldboysafdelingen skal man nu tage stilling til om man næste år vil forsætte med samme antal hold under samme betingelser, om vi skal have et veteranhold, hvor flere nu passive spillere så gerne vil deltage, om vi skal have et tredje hold kun bestående af 7 spillere, om dette hold evt. skal være et veteranhold eller noget helt femte. Først og fremmest skal Sydkredsholdet dog finde en ny holdleder.

Da man i Oldboysafdelingen holder afslutning den 5. november vil disse spørgsmål blive afklaret inden spisningen. Mød derfor op og giv dit besyv til kende.

___________________________________________________________________________________________________

Gerner i redaktionen.

Gerners nervøse landmandshænder greb febrilsk om stiftsblyanten, mens sveden haglede ned fra hans bumse-befængte ansigt. Papiret var så vådt, at det mindede Gerner om Yrsas underbenklæder ved høstballet i Høng.

Redaktionen bringer her Gerners brev i fuld længde. (redaktionen har desværre ikke haft tid til at rette enkelte stavefejl i Gerners brev)

Goddag jeg heder Gerner!

Jeg har værat glad for at spile fodbol i Munkholm. Desvære må jeg nu forladde kluben af privade årsajer. Min far er bleved invallid, så jeg må jem og passe svinebesætningen. Min far, kom gald afsted da han kørde in i en skolebus med majetærskeren.

Jeg vil sige tak til de menesker som har julpet mig i den svære tid i Munkholm.

Tak til John for den polske dåsemad. (katten døde desvære) Tak til brødrene Flæns for min skamferede krob. Tak til kim for de hede omfavnelser på rasteplassen ved hagested. Tak til Hønning Turbo for at frembringe den lanlige aroma. Tak Jan Lotus, for den døde svane.

Gerner foldede nænsomt det lille stykke papir, konveluterede det og slikkede Margrethe bagi. Med tårer i øjnene gik han ud af Bjergmarkskollegiet for sidste gang og efter en del tunge skridt befandt han sig på Munkholm stadion. Han stod bare der og græd i timevis. Da tusmørket kom krybende, traskede han vemodigt afsted mod solnedgangen, så sig ikke tilbage..........

___________________________________________________________________________________________________

UDEBLIVELSESHOLDET!!!!

Vi har i redaktionen måtte konstatere, at der i sæsonen 1994 har været mellem 13 og 16 spillere, der er udeblevet fra én eller flere kampe uden nogen form for afbud. Tallets usikkerhed skyldes, at der var 4, der ikke møde op til en serie 6 kamp mod Stenlille, og kampen måtte derfor aflyses. Men en af de 4 var ingen ringere end holdlederen og bestyrelsesmedlem Dan Rasmussen!! Hvilken ansvarsfuldhed af serie 6 holdlederen!

Vi synes at det er synd at de spillere som er udeblevet, kommer til at mangle kampe, så vi har sat et hold med alle de spillere som i årets løb er udeblevet, til at spille en træningskamp mod Bjergbys oldboys hold.

Kampdatoen er sat til 1 januar kl. 10.00 i Bjergby, da Bjergbønderne har oplyst os at på det tidspunkt er høsten kommet i hus og de vil have mulighed for at spille. Udeblivelsesholdet skal møde kl. 8.15 ved stadionhallen. Holdet er sat som følgende:

1. Flemming Christensen

                  2. Claus Holm 3.                                                                                        Elmer Pittman

                              4. Juan Jensen

                                                                                      5. René Duller

          6. Dennis Lindgren                         7. Walter Pedersen                          8. H. J. Olsen

 

           9. Djamsidh Nikam                 10. Rene Ingevorsen                             11.Claus Toftegård

12. Slinger 13. Dan Rasmussen

 

Der er kommet 2 nye til vores famøse hold, Dan Rasmussen og Elmer Pitmann. Men der er flere fra vores serie 6 hold der banker på. Men det kræver at de er medlemmer af klubben. Bliver de det, ender det med at stamspillerne skal slås om at beholde deres plads i det fornemme selskab.

___________________________________________________________________________________________________