Benskinnen Nr. 4 1997

Nyt fra bestyrelsen.

Nyt fra formanden

Klik på billedet for at komme tilbage til oversigten.

Udvalgte historier fra benskinnen nr. 2 1997

___________________________________________________________________________________________________

Nyt fra bestyrelsen.

Årets får eller årets Munkholmer... Vil bestyrelsen meget gerne have nogle kandidater på. Alle medlemmer er velkomne til at indstille holdkammerater, ledere - trænere til årets får eller Munkholmer. Skal afleveres med begrundelse/historie til ”formand Thøger” inden 26 oktober.

Dann Petersen Oldboysspiller er afløser for Otto de sidste 2-3 måneder i bestyrelsen. Kontakt ham hvis I - oldboyser har problemer/ønsker.

Pigespillerne Maria L. Kristensen og Gry Groth er sendt til U14 træning i SBU d. 29/8 og d. 12/9. Vi ønsker held og lykke.

Bestyrelsen

___________________________________________________________________________________________________

Nyt fra formanden

Kim er fratrådt pga. for stort arbejdspres i hans nye job.

Hans, holdleder fra S.5 er trådt ind i bestyrelsen i resten af 97 og hele 1998. Otto rejser 3-4 måneder til Grækenland så oldboysholdene må derfor vælge/aftale en ny repræsentant i bestyrelsen i efteråret.

Desuden ønsker Otto ikke genvalg efter at have siddet sin 2 års periode, så OB holdene skal finde en ny som opstiller til generalforsamling i november.

Camilla ønsker heller ikke at fortsætte i bestyrelsen som kasserer efter gene-ralforsamlingen, så I bedes overveje at opstille til denne fantastisk udfordrende post.

Efterårets bestyrelsesmøder ligger på følgende datoer. (Hvis I har sager/problemer, så giv os besked )

Søndag 21. september.

Søndag 26. oktober.

Onsdag 19 november.

Generalforsamlingen bliver formodentlig onsdag 26. november kl. 19.00

Der er indkøbt 20 nye bolde - gode - ikke skæve , så pas godt på dem. Tæl altid hvor mange I tager ud- Hent dem I skyder væk.

Vi har fået lov at opstille et skur mere i Bjergmarken, så bolde mm. opdeles i ungdom og senior.

Hjælp med at holde orden - ellers skal Hans hele tiden rydde op i skuret.

Brug ikke ungdommens overtræktrøjer til herretræning -der står ”piger” på elastikken og de kan ikke kan ikke klare presset fra bilmaverne!

Husk: Ingen støvler i omklædningsrummene og brug skraldespanden. Det er ikke altid lige lækkert at komme om søndagen efter lørdagskampene -brug evt. kosten.

___________________________________________________________________________________________________