Benskinnen december 1993

Udvalgte historier fra benskinnen 1993

Siden sidst.

Formandsberetning 1993  

Sæson 93 - set fra træner side!

Suk!  

Gæve Gerner

Klik på billedet for at komme tilbage til oversigten.

___________________________________________________________________________________________________

SIDEN SIDST

 Siden sidste blad, er der sket mange ting med vores lille klub.

   D. 30 oktober afholdt vi et Five a' Side stævne, som efter hård fight blev vundet af Per Sonne, John Nielsen, Søren Olsen, Lisbeth Madsen og Susanne Klein. Om aften samme dag var der så jubilæumsfest i Fair Plays lokaler, hvor SAE30 spillede op til dans. Der var omkring 60 tilmeldte, og aften forløb i en rigtig hyggeligt atmosfære.

    D. 23 november skulle der så afholdes generalforsamling. Ved den lejlighed trak den gamle bestyrelse sig tilbage, for at overlade pladserne til nye friske kræfter. Men da der kun var mødt 12 op incl. bestyrelsen, var der ikke så mange at vælge imellem. Der var ingen der stillede op til bestyrelsen, så vi måtte indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

    Efter en del polemik og avis skriverier om klubbens problemer afholdtes den ekstraordinære generalforsamling D. 6 december. Her var der mødt rigtig mange op, og i løbet af ½ time var den nye bestyrelse sammensat +alle udvalgene undtagen julemandsudvalget. Så den nye bestyrelse består af følgende personer; Winnie Heisel, Niels-Erik Jensen, Dan Rasmussen, Jesper Ørnsholt og Birgitte Tue Olsen. Hvem der er formand og kasserer kan du læse om inde i bladet, men fra den gamle bestyrelse skal der bare siges: "GODT GÅET".

   Vi vil fra den "gamle" bestyrelse opfordre vores spillere træner og holdleder om at bakke op om den nye bestyrelse i det nye fodboldår.

 Bestyrelsen

___________________________________________________________________________________________________

Formandsberetning 1993

Vi fejrer i år klubbens 15 års jubilæum. Vi er vokset til en klub med 6 seniorhold, et damejuniorhold, et pigehold og 2 dame 7 mands hold. Nu er det jo ikke kvantiteten, men kvaliteten der tæller. Ser man tilbage på tidligere års formandsberetninger er det desværre nogle af de samme problemer, vi kæmper med: Mangel på klubhusfaciliteter, problemer med rettidig kontingentbetaling og mangel på nye folk, som vil engagere sig i leder/ træner arbejdet. Masser af opgaver at tage fat på når klubben tager fat på de næste 15 år.

   Vores jubilæum er blevet markeret med en jubilæumskamp, mellem spillere fra -79 og spillere fra -84. Et underholdende opgør og det var skægt at møde nogle af de gamle spillere fra klubbens første sæson. Efter kampen var der selskabelig sammenkomst og fra bestyrelsens side skal der lyde tak til Niels "Post" og Jan Labuzs, fordi de ville tage sig af dette arrangement.

   Vores jubilæumsfest var ifølge god gammel tradition henlagt til Fair Plays lokaler, som vi efter speciel aftale, havde fået lov til at låne. Det var også lykkedes at fremskaffe det gamle hæderkronede band SAE30. Alt i alt en nostalgisk fest, som havde samlet over 60 deltagere. Susanne Thøgersen blev behørigt hyldet for hendes 10 års jubilæum som leder og der var også takketaler til vores dametrænere. Arrangementet havde John Friis stået for, med hjælp fra dameafdelingen ved Ulla og Lone, tak for denne indsats.

   Hvordan har vores samarbejde været med kommunen i dette jubilæumsår? Vi må se i øjnene at flere og flere opgaver bliver lagt ud til klubberne. For nogle år siden overtog HBI ved Kaj W. Pedersen banefordelingen ved Borgmestergårdsvej. Her har vi også i år haft et udmærket samarbejde. Det skal dog nævnes at i 7 mands Old-Boys turneringen var der et par kiksere, i forbindelsen med omklædningen. Et problem som vi håber at undgå i år. Indendørssæsonen i Stadionhallen er så småt gået igang. Her på dette område har kommunen også skåret ned. Karl Dirksen, som vi havde et udmærket  samarbejde med er blevet fyret og Holbæk Håndboldklub har overtaget ansvaret for hallen. Det har allerede medført at vores indendørstid er blevet flyttet fra mandag til fredag. Dette forstår vi ikke og bestyrelsen har da også reageret.

   Flere og flere opgaver bliver som tidligere nævnt, lagt ud til klubberne og vi må være opmærksomme på denne udvikling, så vi ikke kommer til at stå som tabere i den sidste ende.

  Vores ønske er at komme til at spille fodbold under de bedst mulige betingelser. Vi ved at det kniber med baner og omklædningsrum i Holbæk by, bl.a derfor spiller vores Old Boys på banerne ved borgmestergårdsvej. Derfor har det været svært at forstå at en ny klub trænede samtidig med os på bjergsmarksskolen, især når folk fra HBI kunne tilbyde vores damer at spille hos dem, måtte de have plads nok? Denne sag er bestyrelsen også gået videre med.

   Hvordan er dette jubilæumsår så forløbet rent sportsligt? Forrige års succeshold, damerne, skulle vise de var gode nok til Serie 1. Med Cheftræner Henning og hjælpetræner Birger ved roret, har damerne haft en tilfredsstillende sæson. Holdet endte med en delt 5. plads og de fik vist at de kunne spille lige op, med stort set alle hold i rækken. Tillykke med en god sæson, det bliver spændende at følge holdet til næste år. Afløsningen for damerne har vi, nemlig et damejunior hold, som har spillet under SBU og fik en flot 2. plads efter Jyderup. Her skal det nævnes at Munkholm først havde vundet uden kamp, men valgte at give Jyderup fair play og spille kampen senere. Det medførte at de tabte kampen og blev nr. 2 efter Jyderup. Susanne og Brian har igen stået for holdet og Susanne kan i år fejre 10 års jubilæum som leder, tillykke og tak for indsatsen.

   Dameafdelingen udvikler jo selv deres talenter, men desværre har der været dalende tilgang til pige-afdelingen. Holdet blev nr.2 ud af 9 hold i 7 mands amtsturneringen, men skal holdet forsætte, må vi have tilgang af nye spillere. Tak til Anja og Pia for deres arbejde med pigerne. Der har også i år været 2 7 mands damehold, som har haft en hyggelig sæson.

   Herreafdelingen har ikke fremvist imponerende resultater i år. Serie 5 holdet var ved at rykke ned for andet år i træk, men holdet klarede lige frisag, ved at vinde den 1. kamp om nedrykning. Holdleder David har haft en svær sæson med at stille hold og træningsindsatsen har været moderat. Holdet bestod overvejende af s.6 spillere fra forrige sæson, men de formåede trods alt at spille lige op med flere af topholdene. Tak til david for indsatsen. S.6 præsterede det flotte at vinde en kamp, med kun 9 spillere på holdet. Desværre har der været for få herreseniorspillere, så det har også været svært at samle s.6 holdet. Det lykkedes ved hjælp af en del Old Boys spillere, tak for det.

   Oldboys afdelingen stillede med 3 hold i år, set i bakspejlet, måske lidt ambitiøst. Midtkredsholdet med en stamme af gamle 1. holds spillere, havde nok ventet sig mere af sæsonen, men skader og afbud gjorde holdet ustabilt og de endte lige under toppen. De to hold i sydkredsen havde et par intense indbyrdes opgør, men ellers var det en sæson på det jævne. Tak til holdlederne fra Old-Boys afdelingen, Niels-Henrik Ørn, Allan og Leo. Rent sportslig har jubilæums altså været på det jævne.

   Vores diverse udvalg har holdt lav profil i år, dog har bladudvalget fået produceret nogle numre af "benskinnen". det er en god måde at komme i kontakt med medlemmerne på, men det kniber med indlæg fra læserne. Angående kommunikation, kan vi sige at vi har haft nogle problemer mellem holdledere og bestyrelse, men det må vi arbejde på at få forbedret til næste år.

   Økonomisk ser det fornuftigt ud og derom vil kassereren sige noget mere. Der opstod nogle problemer da vores gamle kasserer måtte rejse midt på året, men Søren Olsen trådte til og førte regnskabet videre på fin vis.

   Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde og lad os ønske at klubben må forblive en god klub at være i, i mange år endnu.

 

Per Sonne

Formand

 

___________________________________________________________________________________________________

SÆSON 93 - SET FRA TRÆNER SIDE!

Det hele startede en aften i Januar på et spillermøde, hvor essensen af det trænerne sagde:

- der vil blive rig mulighed for at træne

- et mål er at markere os pænt i s. 1 række

- skal undgå nedrykning

- forsøge at stille stærkest mulige hold

- og ind i mellem god grund til at tage håndklæde med til træning.

Desuden blev der ud over S. 1-holdet tilmeldt 2 "7-mands"- hold under ledelse af Ena og Inge.

Der blev også gennemført en benzinbetalingsordning til udekampene kørende på, at studerende max skulle betale 20,- kr., resten skulle så dækkes af en forhåbentlig frodig målkasse.

   Grunden til denne ordning skal søges i de lange ture holdet var på: 2 gange i Vordingborg, i Skælskør, i Raklev osv., kampe mod Roskilde, Svebølle, Brøndby og Ringsted, må nærmest opfattes som lokalopgør.

   Desværre trak - i denne henseende naboklub - Osted sig inden turneringsstarten. Træneren rumlede ellers med tanke om at cykle på udebane da den nu lå så tæt på Holbæk, men AK.

Om modstanderne kan siges at Ringsted var vi uden chancer imod. Måske også fordi det var første kamp i turneringen. Kampen lå sidst i marts, så det var tidligt, og desuden var holdet jo lige rykket en række op, Første kamp i "efteråret" mod Ringsted, lå sidst i Juli, hvor flere vist stadig holdt sommerferie, men modstanderne var nu gode. Vordingborg 1 + Raklev var hold vi kunne spille op med, ja Raklev slog vi faktisk i en pokalgyser. Resten af holdene tog vi point fra, og vi stod bedst indbyrdes mod samtlige resterende hold, undtagen Sandved-tornemark.   Det var klart tilfredsstillende at slutte som 5'er iflg. venstrebladet, specielt også på baggrund af, at de 2 andre oprykkere Svebølle +Vordingborg 2 sluttede sidst + næstsidst. Springet fra S. 2 til S.1 var stort, men den seriøsitet nogen udviste + nogen tilgang, var årsagen til at det gik så godt.

  Tilgangen udefra var bl.a. en rødhåret terrier Susanne, som har til speciale at mandsopdække, og i den grad specielt ved hende var, at hun også informerede sin kommende modspiller om dette inden kampen, så var dette ligesom på plads. Nogen gange virkede det rent faktisk som en taktisk genistreg. Fra sygeplejekollegiet kom også Signe og Tina B, hvor førstnævnte spillede mest på 7-mandsholdet og sidstnævnte både spillede 7-mands + lidt serie 1.

   Desuden kom en yderst kompromisløs, venstre back, Christina, og hun er nok den herre/dame i klubben der tackler mest igennem. Til klubben kom også Mette B. som mest blev kendt for sit målsøgende spil+ et lidt anstrengt forhold til folk klædt i sort, hun stod for 90% af vores udvisning. Hende har man ikke set i klubben, med mindre man har overværet dame-kampe.

   Desuden havde vi en kort tid i foråret fornøjelse af Pia H., som bl.a. præsterede et hovedstødsmål! Hende regnes der med igen, når hun igen flytter til byen.

   Af unge "ræve" havde vi Mette M.+ Stine som mest spillede i foråret, da efteråret var helliget højskole i Jylland. Derudover Peps som en yderst solid højre back, når hun ikke var skadet. Hun tog også en god tjans i målet, hvor hun vist holdt buret rent. Desuden havde vi jo Anton, som de fleste i klubben kender, eller har hørt. Rent faktisk var hun vel egentlig den der scorede flest mål i år, og i hvert fald den der lavede det største målmandsdrop.

Af gamle "ræve" havde vi Birgitte som en meget solid forsvarsklippe, som var ved at score et par gange. Bag hende var Gitte som nok scorede årets flotteste mål; Bolden havde lige passeret midterlinien, hvor Gitte i en tæt kamp blandt med og modspillere nåede den, og uden betænkningstid og over 45m hamrede hun bolden op under overliggeren uden nogen chance for vores målmand.

   Der var Kirsten - holdets anfører og klart mest scorende med hoved. Flere af hovedstødsmålene var rene lækkerier. Hun udgjorde en solid midtbaneakse med Thøger, som aldrig på noget tidspunkt i nogen af kampene brugte hovedet i.h.f. til at heade med. Men hun kompenserede så i den grad med sine arme og albuer, og hvis der stadig er nogen der ikke ved det, så scorede hun et mål med venstrebenet og det på en 25m distance.

   Fremme havde vi Klein, som i flere perioder af året led af lungebetændelse, men det var nu mest træningssafterne det gik ud over. Når det var kamp fightede hun nærmest med lungerne ude på brystet, og var i flere kampe særdeles målsøgende. Når Klein havde bus med, var det vel egentlig kun når vi spillede træningskampe i Tuse at den ikke skulle omkring en tank. Hanne led også af periode fravær p.g.a anklen, desuden nævnte hun flere gange en frygt for at komme i overtræning, men det undgik hun vist lige.

   I mål havde vi Hundevad, men da hun havde stået nogle kampe i træk uden noget at lave, indførtes at hun fik en del spilletid i marken. Det gav rent faktisk Klavs i form af at vende et truende pokalnederlag til sejr. Desuden blev et par kampe der vippede vendt til vores fordel, når hun kom i marken. Til afløsning i målet havde vi så Vibe, når hun ellers var til rådighed

   Ulla vil blive husket for at møde op uden fodboldstøvler. Specielt kampen i Brøndby bliver husket, for udover Ulla's støvler manglede "vi" også kontaktlinser til Hundevad, men da sprang vores linjevogter og indpisker Camilla til. Det var så heldigt at hendes kontaktlinser kun varierede 1/4 % i styrke, så den sag blev hurtig klaret. Men da Camillas sko ikke duede til fodbold på en våd bane, måtte Ulla overvære kampen i gummistøvler.

  Lone H. + Inge har været hidkaldt nogen gange til hjælp på S.1. Specielt huskes da vi skulle spille mod Raklev i efteråret. Planen var at Inge skulle starte ude, hvilket hun klart foretrak, da Raklev var kendt som nogen bisser. Men p.g.a. "sen" sygdom måtte Inge så starte på banen. Da hun hørte det ½ time før kick off, blev hun nærmest skrækslagen, men som sædvanlig kunne "den gamle" godt spille lige op med sine modspillere på trods af mange bekymringer.

   Der var også Pia F. som efter et længere afbræk med rygproblemer, foretrak at spille 7-mands fodbold. Desuden så vi lidt til Gigge, Skaune, Lone b., Mette J., med eller uden barn til træningen. Af andre som har spillet 7-mands i år, var der allesammens: Ena, som overværede hovedparten af s.1 kampene, Charlotte J. der lagde en stor træningsiver for dagen, Bente M. så vi ude at løbe!  i starten af året. Winnie - vores nye formand deltog også nogen gange til træning.  

Når man sådan beskuer årets gang, er der jo nogen ting der står tydeligere frem end andre.

   Bla. tog vi en weekend til Sverige, åbenbart med så stor en selvtillid i baglommen, så der i ens "urokkelige" opfattelse af fodbold ikke indgik berøring med skuldre/albuer endsige lidt forsætlige frispark, det havde jo ikke været nødvendigt i S. 2. Man holdt nærmest på, at sådanne tricks kunne blive årsag til at man nok lagde støvlerne på hylden. Da vi så i den grad blev kørt ud af banen, af et godt spillende svensk mandskab, der rangerede nogenlunde på højde med os rent seriemæssig (vi tabte 2-cifret), ja, så havde trænerne ligesom ørenlyd igen, og vi kunne ligefrem inddrage øvelser i slige trick.

   En anden ting, der står klart i erindringen er den sidste kamp i turneringen mod Rishøj. Her sås hvilket potentiale "de gamle" har i vente fra ungdomsafdelingen. Et ganske godt spillende Rishøj-hold, havde på intet tidspunkt i kampen ro, og det var udelukkende p.g.a en særdeles god målmand at de ikke fik "lammetæv". Til denne kamp var der 5 juniorer med, det kunne havde været 6, hvis den sidste havde været hjemme lørdag formiddag, da der indløb et afbud. 

   Udfra det senior materiale der er og som der vil komme, bør målet være at stile efter sjællandsserien, og siden hen kunne et mål være at vælte Vipperød af pinden. Der er helt sikkert et senior og ungdomsponteniale, der berettiger det mål ad åre.

   Men disse mål kan ikke nås uden en velfungerende pige-junior-dameafdeling. Det bør til enhver tid være rart at spille fodbold i Munkholm.

   At rykke op - rangerede højt, behøves ikke være en social belastning for klubben, specielt ikke hvis man er indstillet på at have det rart, og gide arbejde for det.

   Det kunne sgu da være sjovt en dag, hvis Munkholms damer var en ligeså naturlig ting, under sporten, som HBI og Vipperøds damer.

   En tredje ting der står klart, er at det f..... g.... ikke er spændende at lave træningsprogrammer for en 2-6 personer

    Med en ide om igen en dag at skulle hundse rundt med jer, skal I have tak for et sjovt - tidskrævende og lærerigt år.

 På trænerens vegne        Henning

___________________________________________________________________________________________________

SUK!

Nu har  jeg været i bestyrelsen i 2 år. Fra september overtog jeg kasserer jobbet efter Jesper Sørensen, da han fik job i Århus. At sætte sig ind i regnskabet, er et spørgsmål om at man sætter sig og bruger "lidt" tid på at få et overblik. Det er altid svært at overtage et regnskab midt i er år, men det lykkes da nogenlunde. Men jeg har et dybt suk til de "medlemmer" som åbenbart mener at de skal spille fodbold gratis, eller i hvert fald nyder godt af at vi andre betaler kontingent. (Hvis vi andre heller ikke betalte kontingent, vil klubben lukke og så ville r..h....... der ikke betalte kontingent,  kunne spille. Men så vil de vel bare tage over i en anden klub og lade være med at betale kontingent der.)

Jeg tror, naiv som jeg er at der må være sket en fejl hos dem der ikke har betalt kontingent. Det kunne være da være de ikke har fået et girokort. Så jeg sender da et til dem, ja, jeg har endda sendt flere end et. Men hvad sker der; Ja netop, INGENTING !! Man føler at man bliver pisset op og ned af ryggen, når man gider at gøre et stykke arbejde. Det eneste de skal er at lette r.... og gå ned og betale deres kontingent. Man skulle have lov til at hænge deres billeder og navn op til offentlig skue, men det må man ikke og det kunne også bare være "glemsomhed" at de ikke har betalt, og det skal man jo ikke straffes for. Jeg håber at nogen får røde øre.

 Jeg har som den sidste gerning som kasserer lavet en sort liste over medlemmer som ikke har betalt kontingent i 1993. Den vil jeg overdraget til den nye kasserer. Den liste skal revideres, når forårssæsonen starter og uddeles til trænere og holdledere. Så håber jeg at vi kan undgå at dem som ikke har betalt kontingent ikke kommer til at spille før deres restance er bragt i orden. Jeg kan afslutningsmæssig oplyse at der er restance for mellem 4000-5000 kr. For de penge kunne man indkøbe nogle nye tiltrængte bolde, eller få bragt orden i vores klubtrøjer og bukser, så alle hold i klubben har en komplet taske med klubtrøjer og bukser. Men i øjeblikket er det kun en drøm, de hårde facts er, at pengene eksistere på nogle uindbetalte girokort rundt omkring i Holbæk.

   Jeg kan kun se at det kan stoppes gennem holdleder og trænere, hvis de lader være med at tage spillere med som skylder kontingent. Det er en stor hjælp hvis holdlederne og trænerne holder sig ajourfør med kassereren

Med ønske om en god jul

Afgående kasserer Søren Olsen

 

___________________________________________________________________________________________________

Gæve Gerner

 Gerner flyttede til Holbæk en mørk dag i marts. Han var en, helt igennem, ærlig og pålidelig fyr. Han havde dog en svaghed ! Rigtigt gættet. Det var fodbold.

Gerner havde lært driblingens kunst på en grusbane lidt uden for Ruds Vedby.                       

   Hans far havde været træner for ynglingeholdet og Gerner fik hurtigt tilkæmpet sig en plads på holdet. Da faderen måtte trække sig tilbage efter 2 måneder, fulgte Gerner ham ud af klubben i sympati.          

   Et stort tab for Ruds Vedby tænkte Gerner, da han nu stod på sit kollegieværelse i Holbæk, hvor han skulle starte sin uddannelse.

Gæve Gerner savnede livet på landet, så glæden var stor da han, på vej til Bjergmarkens Superland mærkede lugten af gylle. Han vendte straks sin minicykel og drønede af sted efter lugten. Han kom forbi nogle kolonihaver, en skole og endte ved en hal. Her var lugten meget stærk. Han entrede døren til et omklædningsrum. Efter 3 opkastninger, stadig dog med svien i øjnene, fik han øje på en ældre mand ,der var ifærd med at iføre sig et brokbind og noget træningstøj.

Efter en del snak og gas frem og tilbage, fandt Gerner ud af at manden hed Hønning og var med i en fodboldklub ved navn Munkholm.

Dagen efter meldte Gerner sig ind i klubben. .......fortsættes.  

___________________________________________________________________________________________________