Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

Søren blev valgt

2. Valg af referent.

Henning blev valgt

3. Formandens beretning.

Kort men fyldig og indeholdende megen ros. Specielt Asger fik stor ros for sine store sportslige præstationer for modstanderholdene. Det være sig som målmand, hvor han var stort set umulig at passere, eller som markspiller, hvor han i yderst sjælden grad lykkedes med sine afleveringer også med hælen. Desuden ros for at han ikke formåede at score mod Munkholm. Generelt var oplevelsen, at vores udlånte spillere nærmest spillede over evne mod os, og scoringsfrekvensen var også klart forøget hos de andre omtalte spillere.

4. Kassereren fremlægger regnskabet.

Godkendt trods nogle yderst kritiske og grundige revisorer.

5. Indkomne forslag. De skal være formanden i hænde senest 14 dage før.

Ingen forslag

6.Valg til bestyrelsen og andre valg. Anders Bo, Ole og Henning er på valg. De vil alle gerne modtage genvalg.

De blev alle tre genvalgt, og Teddy var ikke på valg.

Asger og Bogart blev igen igen valgt til suppleanter for bestyrelsen.

Niller og Søren O. tager deres andet år  som revisorer. En yderst kyndig Dann P. blev valgt til suppleant for revisorerne.

 

7. Eventuelt.

AC fremførte et godt forslag gående på at starte et 40-års festudvalg op. Han vil selv gerne deltage. Vi opfordrede ham til at tage kontakt til Niels Henrik, der var primus motor i 25 års festen.

Bestyrelsen var vært ved lidt drikkelse og chips