Kontingent 2011 kommer til at se ud som følgende:

Herresenior 600 kr. forår (Prisen bliver revurderet til efteråret)

Oldboys og Veteraner 500 kr. helårligt

Kontingent skal indbetales på klubbens konto senest 1. April 2011

Reg 3208 konto 3208596187

Husk at anføre navn og hold ved betaling....

mvh Bestyrelsen