Referat Generalforsamling Munkholm 19. november 2011.

1. Valg af dirigent Nordfang blev valgt

2. Valg af referent Søren Olsen blev valgt

3. Formandens beretning Kan læses på hjemmesiden. Ingen kommentarer.

4. Regnskab Lille overskud i år men næste år frafalder tilskud fra kommunen. Skal klubben undgå underskud næste år skal der penge ind fra sponsorer eller forhøjet kontingent. Klubben kan også køre med underskud, da der er en god beholdning i klubkassen. Følgende vil blive diskuteret til næste bestyrelsesmøde. Regnskab godkendt.

5. Indkomne forslag Ingen

6. Valg til bestyrelse Jesper træder ud af bestyrelsen og resten fortsætter. Teddy (Veteran) træder ind i bestyrelsen. 

7. Eventuelt Klubben satser på at få hjemmebane på fælleden i 2012. Desuden satser klubben stadig på at lave sociale arrangementer for klubbens medlemmer.

Nikolaj Nordfang