Generalforsamlingen starter kl. 13.00, stedet bestemmes snarest.

1.     Valg af dirigent.

2.     Valg af referent.

3.     Formandens beretning.

4.     Kassereren fremlægger regnskabet.

5.     Indkomne forslag.

6.     Valg til bestyrelsen.

7.     Eventuelt.

Bestyrelsen har følgende forslag til vedtægtsændringer:

§5 udgår: "Der vælges henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer hvert andet år."

§8 udgår: /hun

Vedtægterne kan findes under "Om klubben" - "Munkholm F K" - "Love og målsætninger"