Referatet fra generalforsamlingen

 

1.     Valg af dirigent.   Søren O. blev valgt.

2.     Valg af referent.   Henning blev valgt

3.     Formandens beretning. 

Blev fremlagt af Henning, da formand Nikolaj N. ikke kunne deltage. Den berørte bl.a. nedlæggelsen af seniorafdelingen. Det afstedkom en del bemærkninger, og hvis der er nogle gamle munkholmere der vil være i tæt kontakt med et evt. seniorhold, så vil bestyrelsen genoverveje beslutningen. Men der skal melde sig mindst to "gamle" først, for hele 2015. Og der skal være mindst 20 spillere der betaler kontingent inden 2. januar 2015. Desuden to trænere/holdledere der står for holdet.

Men det hele afhænger af de her skrevne betingelser. Så det er med at komme ind i kampen nu, hvis det skal lykkes.

Vi sætter 1. dec. som dato for, om der skal arbejdes videre på sagen. Og det skal så meldes videre til bestyrelsen senest der.

4.     Kassereren fremlægger regnskabet.

Viser umiddelbart et underskud på 7.862,72 kr. 

Det er seniorafd. der er grunden til underskuddet, men med til historien hører, at klubben forventeligt får 6380,- kr. retur af kommunen, grundet tilskud til unge under 25.

For første år balancerede veteranerne i 0,- kr. det skyldes at det overskud de har leveret i mange/alle årene, blev betalt tilbage til holdene efter turneringsafslutningen.

Det var stor taknemmelighed til vores kasserer Nicolaj O. for den fine måde at være kasserer på, og stor glæde over han gerne ville tage et år mere. Han var ikke tilstede, så Henning fremlagde regnskabet.

5.     Indkomne forslag. Ingen

6.     Valg til bestyrelsen.

Nikolaj N. og Rune H. valgte ikke at stille op igen, efter mange år og en god arbejdsindsats i bestyrelsen. En stor tak skal lyde her fra.

Teddy var, som den enste ikke på valg.

Nicolaj O. og Henning ville gerne fortsætte. Ole B. og Anders Bo stillede op. De fire blev alle valgt til to år uden modkandidater.

Asger og Bogart fortsætter som suppleanter til bestyrelsen. I skrivende stund, kan ref. ikke huske hvem der blev valgt til rev.sup., men det blev også først valgt under deserten. I hører nærmere.

Og det gør I allerede nu, for ref. havde åbenbart været så forudseende at notere det en anelse sjusket på sit papir.

Det er Niller der blev valgt til rev.sup.uden modkandidater. Det var enten før eller efter han kastede med vand!

Søren O. og Anders Bo blev valgt til nye revisorer. og her skal også lyde en stor tak til Jannick og Martin L., der har udfylt denne post i flere år.

 

7.     Eventuelt.

Der blev nævnt flere forslag til arrangementer, og bestyrelsen er meget åbne overfor gode forslag og folks deltagelse i arrangering af evt. arrangementer.

Så hvis man har en god ide', så gør noget ved den, og få lige en sludder med bestyrelsen om, hvordan man har tænkt sig det afviklet.

I år var der ingen kritik af  chipsudvalget, og det vælger vi at tage som ros. Der var faktisk lidt flæskesvær tilbage bl.a., da mødet var slut.

 

Bestyrelsen var vært ved en øl og lidt chips. Faktisk blev det sidste år pålagt bestyrelsen, at sørge for mindst to stk. poser af mærket "flæskesvær", gerne sammen med gode alternativer.

Med sportslig hilsen ref. Henning