Referat af Generalforsamlingen 2015

d. 30 okt.
Dagsorden ved ordinær generalforsamling skal indeholde flg. punkter:
1. Valg af dirigent. Søren O. blev valgt

2. Valg af referent. Henning blev valgt

3. Formandens beretning.  En god, fyldig og dækkende beretning for året blev godkendt. Den var fyldt med de store sportslige succeser holdene har haft i 2015, og den blev afsluttet med en tak til bestyrelsen og ikke mindst afgående kasserer Nicolaj O.. Desuden en stor tak til holdlederne AC og Ole B.

4. Kassereren fremlægger regnskabet. Et godt og overskueligt regnskab med en balance på 0,00 kr. blev godkendt, med stor applaus til kassereren. Det forlyder at selv Dann P. forstod dele af regnskabet.

5. Indkomne forslag. Bestyrelsens forslag ang. § 5 blev enstemmigt vedtaget. Se nedenfor.

6. Valg til bestyrelsen. Nicolaj O. udtræder, og Teddy er på valg. Teddy blev valgt til bestyrelsen, som den eneste på valg.Ole B, Anders Bo og Henning fortsætter i bestyrelsen uden at være på valg..
Asger og Bogart blev valgt til suppleanter til bestyrelsen.
Søren O. og Niller (som ikke smed med vand i år) blev valgt til revisorer. Og Dann valgt som rev. suppleant.

7. Eventuelt.  AC smed lige en mindre bombe, indeholdende en snak om, hvordan 50+ skal tilmeldes til næste år. Desuden foreslog han, at holdenes hjemmebanekampdag skulle laves helt om aht. søndagstræning. Flere kunne godt se nogle gode tanker i det. Den opgave går bestyrelsen og holdlederne så videre med. AC spørger eget hold til det, og Ole spørger sit hold. Desuden undersøger bestyrelsen, om det overhovedet kan komme på tale, at få baner de omtalte dage.  Det kunne have kvalificeret snakken, hvis vi på forhånd havde kunnet undersøge baneforholdene.
.
Bestyrelsen foreslår at §5 ændres, således at bestyrelsen fremover består af 4 medlemmer. Dette skal ses i lyset af den lille medlemsskare, og de manglende opgaver.

Bestyrelsen var vært ved noget drikkelse og lidt mundgodt. Men til manges overraskelse var der ingen flæskesvær, og man fornemmede på forsamlingen, at det nærmest er et must til næste år. Sjovt som sådan en ting kan fylde så meget til en generalforsamling, men de smager jo også rigtig godt. Og skulle efter sigende være ganske sunde.
Men det var vist også det eneste man kunne sætte en finger på, i f.t. indkøb til hele aftenen.