Er aflyst på ubestemt tid, grundet Coronasituationen

 

Dagsorden ved ordinær generalforsamling skal indeholde flg. punkter:

1. Valg af dirigent. Måske Søren O. vil

2. Valg af referent. Måske Henning vil

3. Formandens beretning.

4. Kassereren fremlægger regnskabet.

5. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest 14 dage før.

6. Valg til bestyrelsen og revisor. Ole, Anders Bo og Henning er på valg til bestyrelsen, måske de gerne vil fortsætte. Teddy er ikke på valg.

7. Eventuelt.

 

Bestyrelsen vil, som de sidste ca. 42 år så vidt huskes, være vært med lidt godt at drikke og lidt chips.