Dagsorden ved ordinær generalforsamling. Lørdag 6. november kl. 13.00 - 14.00

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Formandens beretning.

4. Kassereren fremlægger regnskabet.

5. Indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen.

7. Eventuelt.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før.

Bestyrelsen