Generalforsamlingen vil blive afholdt lørdag d. 19. november kl. 12.00 i huset på fælleden.

Følgende dagsorden er den gældende, og I vil blive orienteret via hjemmesiden, hvis der indkommer væsentlige ændringsforslag.

Der vil blive serveret øl og vand på mødet, og evt. lidt mundgodt.

1.     Valg af dirigent.

2.     Valg af referent.

3.     Formandens beretning.

4.     Kassereren fremlægger regnskabet.

5.     Indkomne forslag.

6.     Valg til bestyrelsen.

7.     Eventuelt.

Forslag til forandring i eller tillæg til klubbens love skal indgives skriftligt til formanden senest 14 dage før den ordinære generalforsamling, på hvilken forslaget skal fremlægges.

Mvh. Bestyrelsen