Dagsorden vil indeholde flg. punkter:

1 Valg af dirigent. Måske Søren O. vil.

Han blev valgt

2Valg af referent. Måske Henning vil.

Han blev valgt

3.Formandens beretning.

Endnu engang en fyldig, præcis og hurtig gennemgang af alle holdenes placeringer i div. turneringer.

Desuden omtale af de mange træninger i årets løb, helt uden sidestykke de sidste mange år. (tæt på 30 år)

Årets 40 års jubilæumsfest blev rost til skyerne og endnu en gang tak til Niels Henrik, Jens, Erik og Allan for deres arbejde.

Udnævnelsen til Årets Præstation gik i år til AC for på imponerende vis at have slået formandens klubrekord i fodboldgolf.

Afsluttende med en tak til Ole og AC og holdledertjans, som binder klubben sammen og en tak til resten af bestyrelsen for deres arbejde.

4. Kassereren fremlægger regnskabet.

Regnskabet blev godkendt med applaus, og den lille "tastefejl" som Erling opdagede, er blevet rettet med det samme.

Et ønske om nyt tøjindkøb blev nævnt. bestyrelsen ser på sagen.

Underskuddet skyldes musikken til jubilæet.

5. Indkomne forslag. De skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

- Kasserer Anders Bo har et kæmpeønske om, at vi genindmelder os i DGI

Og efter en tårevædet fremlæggelse, så valgte klubben enstemnigt at efterkomme Anders' ønske og hermed er vi medlem af DGI igen.

Der blev også nævnt, at vi måske skulle gøre brug af det i f.t. deltagelse i div. ude- og indendørs turneringer.

 

6. Valg til bestyrelsen.

- Anders Bo, Ole B. og Henning er på valg. Formentlig vil alle tre gerne genvælges.

De blev alle tre genvalgt. Teddy er ikke på valg.

Suppleanter til bestyrelsen blev igen Asger og Bogart. Et job som de har bestridt forbilledligt i snart mange år.

Niller og Erling blev valgt til revisorer, og af en eller anden besynderlig grund valgte forsamlingen, at Dann skulle være revisorsuppleant igen.

 

7. Eventuelt.

Hvis FCK går videre fra puljen, så vil der blive arbejdet på en tur derind.

Udlandsturen skal lægge i weekenden inden påskehelligdagene, så mandagen kan medinddrages

Årets præstation kunne også været gået til Asger, som igen leverede en fantastisk dessert, og det trods han ikke kunne være tilstede.

Poul undersøger om vi kan spille indendørs på Seminariet, og melder tilbage.

Træning vil man meget gerne fortsætte med, så når turneringsprogrammet kendes, så laves der et træningsprogram.

Torsdag den 6. december blev nævnt, og hvis nogen kommer på en god ide' til at fejre 40 årsdagen, så videreformidles det til alle.

 

Fodboldklubben Munkholm fejre 40 års jubilæum i 2018.

Munkholm 40 år

 Kære venner!

Det er næsten ikke til at forstå, at det lige om lidt er 40 år siden, at en gruppe ungersvende stiftede en fodboldklub på et værelse på Bjergmarkskollegiet.

I den anledning fejrer vi jubilæet med spisning på Hotel Sidesporet (Vandrerhjemmet) med efterfølgende musik og dans ( 2-3 bands) på spillestedet Rotationen.          

Kom og mød alle dine gamle klub- og holdkammerater. En aften du garanteret vil huske………. En gang munkholmer -altid munkholmer!

Dato: Lørdag den 1. september 2018 kl. 17.00.

Pris for deltagelse: 200 kr., der dækker spisning, kaffe og adgang til Rotationen.

Hvem kan deltage: Alle tidligere og nuværende spillere/ledere i Munkholm.

Tilmelding: Overfør beløbet til Nordea (reg.nr. 1726 – konto nr. 4394 983 344) og skriv dit navn (+ fødselsår i tekstfeltet).

Tilmelding åben fra onsdag 18.4-2018 kl.15.00.

Evt. ledsager, der ikke har været aktiv i klubben, tilmeldes på en separat indbetaling med angivelse af den aktives navn (+ fødselsår) og ledsagerens navn.

Videresend gerne denne invitation til andre munkholmere – FB, sms eller mail!

Mvh FK Munkholm v. festudvalget
(Vom, Indo, Ørn & AC.)

 Munkholm FK 40 års jubilæum