Dagsorden og referat 

1.     Valg af dirigent.  Søren O. valgt

2.     Valg af referent.  Henning valgt

3.     Formandens beretning.  Godkendt trods kort længde. Måske den kommer på hjemmesiden.

4.     Kassereren fremlægger regnskabet. Godkendt, med et tilfredsstillende underskud på 681,20 kr.

5.     Indkomne forslag. Ingen forslag

6.     Valg til bestyrelsen. Teddy Jessen genvalgt, så bestyrelsen er intakt. (se andetsteds på hjemmesiden)

Suppleanterne Asger Frøkov og Jørgen Bogart blev genvalgt.

Jannick J. og Martin L. blev valgt til revisorer, og Anders Bo valgt igen som revisorsuppleant.

 

7.     Eventuelt. Herunder skal et fremtidigt seniorhold diskuteres.

To vigtige punkter blev berørt:

 

1. Hans Hermansen foreslog, at der til kommende generalforsamlinger, blev indkøbt to poser flæskesvær!!

Efter kort saglig snak blev dette indstillet til bestyrelsen at efterkomme.

 

2. Seniorernes situation blev gennemdrøftet, og det fyldte også en stor del af formandsberetningen. (1½ - 2 linier med stor skrift)

Det endte op med at Hjalte Meisner Jensen (født ind i en ren Munkholmfamilie) og Laurits Rasmussen vil forsøge at stå for at træne et seniorhold.

Bestyrelsen bestemte, bl.a. for at hjælpe disse to gutter, at seniorkontingent fremover skal betales forud.

Desuden kan klubben/bestyrelsen på forhånd bestemme sig for, hvorvidt der er nok til at tilmelde et hold. Kontingentet skal betales inden d. 1. januar 2014.

Som noget nyt, skal alle seniorspillere oprettes på "Klub-office". Hjalte og Laurits står bag, at denne liste laves, og der skal skaffes 20 navne på spillere inden 1. december 2013, således at vi kan beslutte hvorvidt der overhovedet skal sættes kontingentindbetalinger i gang. Kasserer Nicolaj O. hjælper på vej.

 

En hurtigarbejdende bestyrelse besluttede, at seniorkontingentet næste år er på 800,- kr., og betales på en gang (1/1 -14)

Alle over 32 år slipper med et latterligt lavt kontingent på 500,- kr. årligt.

 

.