Her i dag, sidst på eftermiddagen, er en af klubbens tidligere formænd afgået ved døden.

Per Sonne, som var formand i 1992 og 1993, har været igennem et kræftforløb. Hans familie var omkring ham på Holbæk Hospital, da han sov ind.

Vi er en del medlemmer fra klubben, der har haft mange fantastiske oplevelser sammen med ham. Det være sig her i klubben, på seminariet eller rent privat. Nuværende formand havde den store oplevelse, at se de tre indledende kampe i Frankrig i hans selskab tilbage i 1984.

Han vil være savnet.

Æret være hans minde

 

Er aflyst på ubestemt tid, grundet Coronasituationen

 

Dagsorden ved ordinær generalforsamling skal indeholde flg. punkter:

1. Valg af dirigent. Måske Søren O. vil

2. Valg af referent. Måske Henning vil

3. Formandens beretning.

4. Kassereren fremlægger regnskabet.

5. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest 14 dage før.

6. Valg til bestyrelsen og revisor. Ole, Anders Bo og Henning er på valg til bestyrelsen, måske de gerne vil fortsætte. Teddy er ikke på valg.

7. Eventuelt.

 

Bestyrelsen vil, som de sidste ca. 42 år så vidt huskes, være vært med lidt godt at drikke og lidt chips. 

Dagsorden ved ordinær generalforsamling skal indeholde flg. punkter:

  1. Valg af dirigent. Måske Søren O. vil. Det ville han.
  2. Valg af referent. Måske Henning vil. Det ville han.
  3. Formandens beretning. Som sædvanligt meget grundig udi alle holdenes placering. Desuden fyldte turen til Hamborg en del. Teddy og Anders Bo fik tak for endnu en gang god mad. Og Ole og AC fik en stor tak for deres arbejde som holdledere.
  4. Kassereren fremlægger regnskabet. Det blev godkendt, og beholdningen inden festafregningen var på 63.745,66 kr.
  5. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Ingen forslag.
  6. Valg til bestyrelsen. Teddy er på valg, og kan formentlig overtales til endnu en tørn. Han blev valgt uden kampvalg.  Asger og Bogart tager endnu et år som suppleanter til bestyrelsen.                                                                          Niller blev genvalgt til revisor og Erling fortsætter endnu et år. Dann blev revisorsuppleant, nok mest fordi der ikke var andre interesserede.
  7. Eventuelt. Intet.

Bestyrelsen var vært ved lidt chips og tilhørende drikke

Holdbillede fra St. Pauli Stadium Millerntor lørdag 13. april 2019