Kære alle medlemmer

Hermed dagsordenen:

1. Valg af dirigent. Måske Søren O. vil. Han ville gerne.

2. Valg af referent. Måske Henning vil. Han ville gerne.

3. Formandens beretning. Kort og fyldig indeholdende årets resultater, velkomst til nye medlemmer, udlandstur, baneforhold, ændring i antal hold til nu kun et turneringshold, uddeling af div. gaver. 

Jon fik gave for måske at have dømt sin sidste kamp for klubben.

Ole for hans mangeårige ansættelse som holdleder.

Erling for at have stået for Holdsport. Nu hvor han kommer til at stå for det hele året, så bliver han ansat på en trænerkontrakt, hvilket vil sige han bliver kontingentfri.

Og Årets Præstation tilfaldt Bogart, for ikke at have sørget for øl til holdet på en "real hot sommeraften".

4. Kassereren fremlægger regnskabet. Det blev godkendt med endnu et år med overskud, trods bestyrelsens målsætning om det modsatte.

5. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Ingen forslag.

6. Valg til bestyrelsen, revisor og div. suppleanter. 

Ole, Anders og Henning er på valg til bestyrelsen. Måske de vil fortsætte. Teddy er ikke på valg. Anders, Ole og Henning blev genvalgt til bestyrelsen, og Asger og Bogart genvalgt som suppleanter til bestyrelsen.

Erling er på valg til revisor, måske han fortsætter. Og Niller er ikke på valg. Erling blev genvalgt til revisor, og Dann blev genvalgt som revisorsuppleant udelukkende af to grunde. Danns imponerende lange, detaljerede og indholdsrige valgtale, men endnu mere grundet der ikke var andre der stillede op.

7. Eventuelt. Herunder drøftelse af ny udlandstur incl. fodboldkamp.

Udlandsturen går formentlig til Berlin. Søren Ahlmann, Teddy og Søren Brockdorff arbejder videre. Måske og forhåbentlig skal vi afsted til foråret.

Der blev drøftet indendørs fodbold, men opbakningen var ikke stor nok.

Så blev der også drøftet Sommersmåbold, primært grundet en stor del af klubben nu ikke spiller med i en turnering mere. Vi var omkring dagsafstand til til turneringsholdts hjemmebanedag. Her kom både to og tre dages afstand i spil. Således at alle bedre vil kunne være med mindst 4 ud af 6 dage. Desuden blev søndag nævnt som en mulighed. Bestyrelsen arbejder videre med spørgsmålet. Herunder tales med baneansvarlig i Vipperød, og de kommende passive medlemmer bliver hørt. Sommersmåbolden vil som udgangspunkt blive på fælleden, hvor bolde mm. er.

 

Bestyrelsen var vært i form af lidt god drikkelse og lidt chips.

Kære medlemmer

Hermed indkaldelsen til generalforsamlingen. Det præcise tidspunkt kommer ud sammen med indbydelsen til afslutningsfesten.

Dagsorden ved ordinær generalforsamling skal indeholde flg. punkter:

1. Valg af dirigent. Måske Søren O. vil. Det ville han.

2. Valg af referent. Måske Henning vilDet ville han.

3. Formandens beretning. Kort og ualmindelig præcis, måske også fordi sidste beretning var afholdt for under ½ år siden.

Den omhandlende: 

- At bestyrelsen igen ikke levede op til deres egne forventninger, om at få lavet et underskud på årets regnskab. Men det blev forsvaret bl.a. med at vi igen ikke har været udenlands grundet coronasituationen

-alle klubbens placeringer

- Årets præstation, hvor de nominerede præstationer var så svage, at der ikke blev delt præmie ud. De nominerede var Nils Juel, der glemte at møde ind til en kamp. Og Lars (Buller) der igen havde styr på både dato og klokkeslet, havde spilletøjet og søn med, men havde ikke styr på geografien, så han, søn og spilletøj mødte op i Vipperød, mens vi andre og modstanderne var på fælleden. Med god tålmodighed fra Villys hold og dommeren, så undlod vi at skulle spille i underbukser, men kampstart blev bare udsat en lille ½ time.

- En stor tak til holdlederne Ole og AC. Tak til Teddy og Anders for menu og afholdelse af afslutningen

- Og lidt løst og fast bl.a. nævnt de to fællesarrangementer, Spisning efter sidste indbyrdes kamp, og Disc Golf turneringen

4. Kassereren fremlægger regnskabet. Viste et overskud på ca. 840 kr. Så vidt huskes.

5. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Ingen.

6. Valg til bestyrelsen, revisor og suppleanter.

Teddy er på valg til bestyrelsen, måske han vil fortsætte. Anders, Ole og Henning er ikke på valg. Teddy genvalgt, og Asger og Bogart fortsætter suppleantjobbet. Hvilket de vel har gjort i ca. 30 år, uden på noget tidspunkt at have været kritiseret for deres arbejde.

Niller er på valg som revisor, måske han vil fortsætte. Erling er ikke på valg. Det er nu ikke derfor Erling ikke deltager på mødet. Niller genvalgt. Og helt uforståeligt, så fik Dann også et genvalg som suppleant.

7. Eventuelt. Som tidligere besluttet, så arbejdes der videre på en udlandstur til Berlin.

Vi fortsætter med to hold, og rigtig mange fra "De unges hold", vil gerne hjælpe det andet hold, hvis der mangler spillere.

Efter generalforsamlingen, så blev der varmet godt og grundigt op til landskampen mod Færøerne.

 

I kan nok regne med, at der til mødet er lidt at drikke og lidt chips ved bestyrelsen. Det var der rigeligt, men der indtages stadig mindre af chipsene.

Inden generalforsamlingen var der en lille Per Sonne mindestund. Rammerne med at formanden sagde lidt primært om egne oplevelser med Per var bestemt af Pers nærmeste kammerater Leo, AC og Dann.

Dagsorden ved ordinær generalforsamling skal indeholde flg. punkter:

1. Valg af dirigent. Måske Søren O. vil Det ville han.

2. Valg af referent. Måske Henning vil Det ville han.

3. Formandens beretning. Den indeholdt en pcis udlægning af samtlige holds placeringer i div. turneringer. Også lidt om Erlings vintertræning og om den gode opbakning. Dette fine arbejde kastede en flaske rom af sig.

Der var glæde over, vi ikke havde givet os i kast med at arbejde forgæves på en udlandstur.

Så blev Disc Golf turneringen rundet, og nævnt at Oles hold havde haft endnu en petanque turnering. 

En stor tak til Ole og AC for deres holdlederarbejde og en stor tak til resten af bestyrelsen.

Nu da Asger havde fundet ud af at købe og medbringe en rigtig flaske snaps, så var der kun en nomineret til årets præstation.

Det var Asger for sin fine placering i disc Golf turneringen. Han var den der landede bedst af alle de uøvede. Og Lars M. fik en flot anden plads efter formanden i det samlede resultat.

 

4. Kassereren fremlægger regnskabet. Det blev højlydt godkendt med et overskud på 2.611 kr. og en egenkapital på 66.357 kr.

5. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest 14 dage før. Der er ikke kommet nogen.

6. Valg til bestyrelsen og revisor. Ole, Anders Bo og Henning er på valg til bestyrelsen, måske de gerne vil fortsætte. Teddy er ikke på valg. Det ville de alle tre og de blev valgt. Asger og Bogart tager endnu en tørn som suppleanter

Erling blev genvalgt som revisor for to år, og Niller tager sit andet år. Dann blev genvalgt som revisor suppleant, men det skyldes nok udelukkende der ikke var andre der stillede op. 

 

7. Eventuelt. Der blev snakket lidt om banens beskaffenhed. Ole fortalte at SIF har taget det op, og der er sket lidt på det sidste.

Der var også stemning for at få rykket vores vintertræning til Vipperød. Der bliver arbejdet videre med det.

Bestyrelsen var, som de sidste ca. 42 år så vidt huskes, vært med lidt øl at drikke og lidt smørrebrød mod egenbetaling.

Det var meget rart at så mange (22) var mødt op, og dejligt at nyde ovennævnte og snapsen sammen. 

Dagsorden ved ordinær generalforsamling skal indeholde flg. punkter:

  1. Valg af dirigent. Måske Søren O. vil. Det ville han.
  2. Valg af referent. Måske Henning vil. Det ville han.
  3. Formandens beretning. Som sædvanligt meget grundig udi alle holdenes placering. Desuden fyldte turen til Hamborg en del. Teddy og Anders Bo fik tak for endnu en gang god mad. Og Ole og AC fik en stor tak for deres arbejde som holdledere.
  4. Kassereren fremlægger regnskabet. Det blev godkendt, og beholdningen inden festafregningen var på 63.745,66 kr.
  5. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Ingen forslag.
  6. Valg til bestyrelsen. Teddy er på valg, og kan formentlig overtales til endnu en tørn. Han blev valgt uden kampvalg.  Asger og Bogart tager endnu et år som suppleanter til bestyrelsen.                                                                          Niller blev genvalgt til revisor og Erling fortsætter endnu et år. Dann blev revisorsuppleant, nok mest fordi der ikke var andre interesserede.
  7. Eventuelt. Intet.

Bestyrelsen var vært ved lidt chips og tilhørende drikke