Hvis du vil spille fodbold i Fodboldklubben Munkholm kan du kontakte:

En af bestyrelsesmedlemmerne.

 

Klubben spiller om sommeren på Holbæk fælled, Arenavej 2, 4300 Holbæk

 

Du skal være fyldt 55 år, for at være spilleberettiget

Kontingentet for aktive medlemmer udgør 500,- kr. årligt

Kontingentet for passive medlemmer udgør 300,- kr. årligt pr. 1/1-2023

 

Kontingent betales vha. flg. bankkonto

Reg 1551 konto 3208596187