Klubbens start

Klubben blev stiftet d. 6. dec. 1978. Der var stiftende generalforsamling på et kollegieværelse på Bjergmarkskollegiet, Sønderhus.

Klubben havde faktisk et andet navn på stiftelsestidspunktet, nemlig Fodboldklubben Bjørn, Holbæk. Navnet var en "udløber" af den første formand , Kurt R. Kristiansen, der blandt venner gik under navnet "Gårdmand Bjørn".

Navnet kunne imidlertid ikke godkendes af kommunen -- vi skulle have tilladelse fra isenkræmmer Bjørn , Holbæk til at bruge navnet. Den tilladelse søgte vi ikke - og få uger efter blev navnet Fodboldklubben Munkholm. Navnet blev "fundet" ved et arrangement i kælderbaren i Sønderhus.

Klubben blev etableret fordi en del kollegiebeboere hyggede sig med fodbold i fritiden/ weekenderne. Det var naturligvis fortrinsvis seminariestuderende. ( Der boede dog enkelte lærlinge som også deltog ! ) Klubben blev dannet fordi man havde lyst til at spille bold sammen med dem man boede sammen med !

Da man ikke ønskede at melde sig i HBI - fordi man ikke kunne være sikker på at komme på samme hold - begyndte tankerne om " at lave en alternativ klub " at brede sig.

Det er ikke nogen hemmelighed at klubben byggede på "det sociale" - hvilket der blev grinet lidt af rundt omkring !!!

Da klubben var dannet - var den åben for alle!

Klubben blev startet af mænd. MEN der var mange piger der støttede op omkring klubben og fulgte holdene i tykt og tyndt !!!

 I den første sæson (1979) havde vi et hold i SBU`s serie 6 - det røg straks op i serie 5 + et amtshold .

Som sagt var der piger der fulgte og bar - det resulterede i at man begyndte at snakke om at lave en dameafdeling. Dameafdelingen blev oprettet i 1979 ; men spillede først med i SBU serie 2 + Amtsturneringen fra 1980.