Dagsorden ved ordinær generalforsamling skal indeholde flg. punkter:

  1. Valg af dirigent. Måske Søren O. vil.
  2. Valg af referent. Måske Henning vil.
  3. Formandens beretning.
  4. Kassereren fremlægger regnskabet.
  5. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
  6. Valg til bestyrelsen. Teddy er på valg, og kan formentlig overtales til endnu en tørn.
  7. Eventuelt.

Bestyrelsen er vært ved lidt chips og tilhørende drikke