Inden generalforsamlingen var der en lille Per Sonne mindestund. Rammerne med at formanden sagde lidt primært om egne oplevelser med Per var bestemt af Pers nærmeste kammerater Leo, AC og Dann.

Dagsorden ved ordinær generalforsamling skal indeholde flg. punkter:

1. Valg af dirigent. Måske Søren O. vil Det ville han.

2. Valg af referent. Måske Henning vil Det ville han.

3. Formandens beretning. Den indeholdt en pcis udlægning af samtlige holds placeringer i div. turneringer. Også lidt om Erlings vintertræning og om den gode opbakning. Dette fine arbejde kastede en flaske rom af sig.

Der var glæde over, vi ikke havde givet os i kast med at arbejde forgæves på en udlandstur.

Så blev Disc Golf turneringen rundet, og nævnt at Oles hold havde haft endnu en petanque turnering. 

En stor tak til Ole og AC for deres holdlederarbejde og en stor tak til resten af bestyrelsen.

Nu da Asger havde fundet ud af at købe og medbringe en rigtig flaske snaps, så var der kun en nomineret til årets præstation.

Det var Asger for sin fine placering i disc Golf turneringen. Han var den der landede bedst af alle de uøvede. Og Lars M. fik en flot anden plads efter formanden i det samlede resultat.

 

4. Kassereren fremlægger regnskabet. Det blev højlydt godkendt med et overskud på 2.611 kr. og en egenkapital på 66.357 kr.

5. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest 14 dage før. Der er ikke kommet nogen.

6. Valg til bestyrelsen og revisor. Ole, Anders Bo og Henning er på valg til bestyrelsen, måske de gerne vil fortsætte. Teddy er ikke på valg. Det ville de alle tre og de blev valgt. Asger og Bogart tager endnu en tørn som suppleanter

Erling blev genvalgt som revisor for to år, og Niller tager sit andet år. Dann blev genvalgt som revisor suppleant, men det skyldes nok udelukkende der ikke var andre der stillede op. 

 

7. Eventuelt. Der blev snakket lidt om banens beskaffenhed. Ole fortalte at SIF har taget det op, og der er sket lidt på det sidste.

Der var også stemning for at få rykket vores vintertræning til Vipperød. Der bliver arbejdet videre med det.

Bestyrelsen var, som de sidste ca. 42 år så vidt huskes, vært med lidt øl at drikke og lidt smørrebrød mod egenbetaling.

Det var meget rart at så mange (22) var mødt op, og dejligt at nyde ovennævnte og snapsen sammen.