Kære medlemmer

Hermed indkaldelsen til generalforsamlingen. Det præcise tidspunkt kommer ud sammen med indbydelsen til afslutningsfesten.

Dagsorden ved ordinær generalforsamling skal indeholde flg. punkter:

1. Valg af dirigent. Måske Søren O. vil. Det ville han.

2. Valg af referent. Måske Henning vilDet ville han.

3. Formandens beretning. Kort og ualmindelig præcis, måske også fordi sidste beretning var afholdt for under ½ år siden.

Den omhandlende: 

- At bestyrelsen igen ikke levede op til deres egne forventninger, om at få lavet et underskud på årets regnskab. Men det blev forsvaret bl.a. med at vi igen ikke har været udenlands grundet coronasituationen

-alle klubbens placeringer

- Årets præstation, hvor de nominerede præstationer var så svage, at der ikke blev delt præmie ud. De nominerede var Nils Juel, der glemte at møde ind til en kamp. Og Lars (Buller) der igen havde styr på både dato og klokkeslet, havde spilletøjet og søn med, men havde ikke styr på geografien, så han, søn og spilletøj mødte op i Vipperød, mens vi andre og modstanderne var på fælleden. Med god tålmodighed fra Villys hold og dommeren, så undlod vi at skulle spille i underbukser, men kampstart blev bare udsat en lille ½ time.

- En stor tak til holdlederne Ole og AC. Tak til Teddy og Anders for menu og afholdelse af afslutningen

- Og lidt løst og fast bl.a. nævnt de to fællesarrangementer, Spisning efter sidste indbyrdes kamp, og Disc Golf turneringen

4. Kassereren fremlægger regnskabet. Viste et overskud på ca. 840 kr. Så vidt huskes.

5. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Ingen.

6. Valg til bestyrelsen, revisor og suppleanter.

Teddy er på valg til bestyrelsen, måske han vil fortsætte. Anders, Ole og Henning er ikke på valg. Teddy genvalgt, og Asger og Bogart fortsætter suppleantjobbet. Hvilket de vel har gjort i ca. 30 år, uden på noget tidspunkt at have været kritiseret for deres arbejde.

Niller er på valg som revisor, måske han vil fortsætte. Erling er ikke på valg. Det er nu ikke derfor Erling ikke deltager på mødet. Niller genvalgt. Og helt uforståeligt, så fik Dann også et genvalg som suppleant.

7. Eventuelt. Som tidligere besluttet, så arbejdes der videre på en udlandstur til Berlin.

Vi fortsætter med to hold, og rigtig mange fra "De unges hold", vil gerne hjælpe det andet hold, hvis der mangler spillere.

Efter generalforsamlingen, så blev der varmet godt og grundigt op til landskampen mod Færøerne.

 

I kan nok regne med, at der til mødet er lidt at drikke og lidt chips ved bestyrelsen. Det var der rigeligt, men der indtages stadig mindre af chipsene.