Kære alle medlemmer

Hermed dagsordenen:

1. Valg af dirigent. Måske Søren O. vil. Han ville gerne.

2. Valg af referent. Måske Henning vil. Han ville gerne.

3. Formandens beretning. Kort og fyldig indeholdende årets resultater, velkomst til nye medlemmer, udlandstur, baneforhold, ændring i antal hold til nu kun et turneringshold, uddeling af div. gaver. 

Jon fik gave for måske at have dømt sin sidste kamp for klubben.

Ole for hans mangeårige ansættelse som holdleder.

Erling for at have stået for Holdsport. Nu hvor han kommer til at stå for det hele året, så bliver han ansat på en trænerkontrakt, hvilket vil sige han bliver kontingentfri.

Og Årets Præstation tilfaldt Bogart, for ikke at have sørget for øl til holdet på en "real hot sommeraften".

4. Kassereren fremlægger regnskabet. Det blev godkendt med endnu et år med overskud, trods bestyrelsens målsætning om det modsatte.

5. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Ingen forslag.

6. Valg til bestyrelsen, revisor og div. suppleanter. 

Ole, Anders og Henning er på valg til bestyrelsen. Måske de vil fortsætte. Teddy er ikke på valg. Anders, Ole og Henning blev genvalgt til bestyrelsen, og Asger og Bogart genvalgt som suppleanter til bestyrelsen.

Erling er på valg til revisor, måske han fortsætter. Og Niller er ikke på valg. Erling blev genvalgt til revisor, og Dann blev genvalgt som revisorsuppleant udelukkende af to grunde. Danns imponerende lange, detaljerede og indholdsrige valgtale, men endnu mere grundet der ikke var andre der stillede op.

7. Eventuelt. Herunder drøftelse af ny udlandstur incl. fodboldkamp.

Udlandsturen går formentlig til Berlin. Søren Ahlmann, Teddy og Søren Brockdorff arbejder videre. Måske og forhåbentlig skal vi afsted til foråret.

Der blev drøftet indendørs fodbold, men opbakningen var ikke stor nok.

Så blev der også drøftet Sommersmåbold, primært grundet en stor del af klubben nu ikke spiller med i en turnering mere. Vi var omkring dagsafstand til til turneringsholdts hjemmebanedag. Her kom både to og tre dages afstand i spil. Således at alle bedre vil kunne være med mindst 4 ud af 6 dage. Desuden blev søndag nævnt som en mulighed. Bestyrelsen arbejder videre med spørgsmålet. Herunder tales med baneansvarlig i Vipperød, og de kommende passive medlemmer bliver hørt. Sommersmåbolden vil som udgangspunkt blive på fælleden, hvor bolde mm. er.

 

Bestyrelsen var vært i form af lidt god drikkelse og lidt chips.