Dagsorden ved ordinær generalforsamling skal indeholde flg. punkter:

1. Valg af dirigent. Måske Søren O. vil? Det ville han ikke, men Bjørn tog over

2. Valg af referent. Måske Henning vil? Det ville han

3. Formandens beretning.

Talen blev indledt med med, at alle blev spurgt ind til, om de kendte til Klubbens Målsætninger. Det var der ingen der gjorde. De kan ses under ”Om klubben”. Ordet i lidt forskellige udlægninger ”social” indgår 7 gange og ordet ”Fællesskab” indgår 5 gange.

Der blev gjort rede for de ca. 190.000 kr. som klubben havde i formue, før vi begyndte på vores udlandsture. I runde tal så: 35.000 kr. for klubbens overskud – 35.000 kr. fra støtteforeningen – 120.000 kr. fra ”200.000 kr. pulje, som var et årligt beløb på 17.000 kr. i en årrække. Sidstnævnte beløb har selvfølgelig været forbundet med en del arbejde, men det skånes I her for. Formuen har så gjort at et nyt medlem som f. ex. Søren Ahlmann fået små 4.000 kr. betalt af klubben, i forbindelse med alle tre ture til udlandet. Som ham så har flere andre nye medlemmer fået glæde af formuen, ligesom vi har fået glæde af jer som medlemmer.

Ordet Fælleskab blev sat på en prøvelse den gang vi skulle til Hamborg. Der blev snakket om flere forskellige afgangstider, for så kunne nogle komme tidligt til byen, mens de sidste så kunne støde til sent om aftenen. Det blev sendt til afstemning, hvor det så kom frem, at det var kun den ene, der ønskede det.

Her i år har fælleskabet igen været på prøve. Det kom frem at en synes, at et nyt medlem Søren Andersen ikke skulle have adgang til støtten på de 1.000 kr., ”bare” fordi han kendte formanden. Det kunne ikke være anderledes, da der ikke var regler for en differentiering i støtten. Der er så kommet en regel efter turens afholdelse, hvor man fremover skal have været medlem i to år, før man får støtte til udlandsture.

Søren Andersen bemærkede så efter formandstalen, at han havde forsøgt at betale de 1.000 kr. før turen og balladen opstod, men det havde kasserer og formand forhindret ham i. Søren hjalp med til rockbæk og tjente 800 kr. til klubben, og valgte så at smide 200 kr. på bordet til kasseren under generalforsamlingen. Men det fik han ikke lov til af en enig forsamling, og pengene måtte han så tage retur.

Småbolden har vi som bestyrelse været godt tilfredse med, både i Vipperød og på Fælleden. Desværre har vi jo ikke haft et hold i nogen turnering i år.

Berlin turen var rigtig god, og sikken oplevelse med et Olympiske Stadion og med fællesskabet med alle deltagende. Og formanden nød ikke at skulle arrangere turen. Så stor tak til Søren Brockdorff – Søren Ahlmann – Teddy Jessen.

Årets præstation havde ingen nominerede, så heller ingen at drille for formanden.

Kontingentet bliver forventeligt på 300 kr. for alle næste år, og dem der har betalt 500 kr. i år kan få glæde af det i 2024.

Rockbæk har givet 18.975 kr. til vores klubkasse, og det kan vel nærmest oversættes med støtte til en ekstra udlandstur. Formanden følte sig så privilegeret under arbejdet, at han blev en anelse træt af det gode smørrebrød fra Svanen. Det blev serveret de tre dage inden koncerten, onsdag, torsdag og fredag. Lørdag ingen frokost grundet mødetiden, men mandag og tirsdag til oprydningen, blev der serveret gode burgere med enten ribbensteg eller oksekød. Aftensmaden kunne der heller ikke klages over, som vi spiste når vi arbejdede på det tidspunkt. Der blev sat meget pris på vores arbejde, og de håber vi er med igen, når Rockbæk gentages. Undervejs blev formanden spurgt ind til af en af de arbejdende, om fordelingen af pengene ikke kunne være noget mere direkte fordelt, end til fællesskabet. Men det blev prompte afslået

Og så til formandens forglemmelse tilbage i 2017. Det var jo et gammelt Munkholm-medlem der havde sat foden på det sidste spark i semifinalen mod Tyskland den 4. august 2017. Målet afstedkom at Danmarks kvindelandshold kvalificerede sig til EM-finalen. I år har vi så fået en henvendelse fra FIFA, fordi Simone Boye var med til VM. Der er de senere år blevet oprettet en slutrunde støtteordning, som tilgodeser landsholdspillernes ungdomsklubber. Jo længere holdet kommer, jo flere penge. Vi kan formentlig se frem til en sjat i nærheden af 3000 – 5000 kr. til klubben. Hun var medlem i ca. 4 måneder, og vi ser gerne hun er med på landsholdet de kommende slutrunder.

Sluttelig en tak Bjørn for at stå for sommerfodbolden med bolde mm. og øl-ordning. Han modtog en flaske rom for arbejdet. Desuden en tak til Erling for vinter-småbolden. Og en tak til Teddy og Anders for at arrangere afslutningsfesten incl. maden og drikkelse. Endelig en tak til bestyrelsen for endnu et godt samarbejde.

4. Kassereren fremlægger regnskabet. Regnskabet blev vedtaget, med et underskud på 4090,08 kr. Trods Berlinturen og to gange vinbetaling til afslutningen (2022+2023), så var underskuddet i 2023 tæt på at balancere. Men det skyldes primært Rockbæk og ingen holdleder- og dommer betalinger.

5. Indkomne forslag. Afleveres senest 14 dage før til formanden. Søren Ahlmann havde tidligt indsendt et forslag hvilket indeholdt at Munkholm blev nedlagt i sin nuværende form. Bestyrelsen meldte så tilbage til ham, at han ville få os imod forslaget. Så han rettede sit forslag ind til at vi via Holdsport kan tilmelde os aktiviteter som f. eks cykelture på MTB/racercykel, vandreture/løbeture, petanque, disc golf, sociale og kulturelle arrangementer, m.m. Her vigtigt at der bliver en tovholder på hver aktivitet der startes op, og der skal heller ikke bruges penge af klubkassen til disse formål. Det blev vedtaget at der nu kan startes op på det.

6. Valg til bestyrelsen. Teddy blev genvalgt til bestyrelsen for 2 år. Asger og Bogart genvalgt som suppleanter til bestyrelsen. Niels Erik genvalgt som revisor for 2 år. Han var ikke til stede, men forsamlingen mente han gerne ville. Dann genvalgt som revisor-suppleant.

7. Eventuelt. Intet.

Efter generalforsamlingen blev der afholdt et spillermøde:

Erling indledte med helt berettiget, at gentage fra sidste generalforsamling i 2022, hvor AC's hold blev rost for den flotte sæson med maksimum point efter 16 kampe. Erling kunne så også berette, at vi i 2024 er blevet tilbudt at komme med i en turnering omkring Roskilde med et hold. Så vidt huskes, så skal man være fyldt 58 år, og man må gerne have to med der er yngre. Vi hører nærmere.

Bestyrelsen er formentlig vært med noget god drikkelse og lidt chips