Dagsorden ved ordinær generalforsamling skal indeholde flg. punkter:

1. Valg af dirigent. Måske Bjørn vil.

2. Valg af referent.

3. Formandens beretning.

4. Kassereren fremlægger regnskabet.

5. Indkomne forslag. Ændringsforslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen

Bestyrelsen foreslår at §1  ændres fra:

Klubbens navn er Fodboldklubben Munkholm. Klubben er hjemmehørende i Holbæk, og den er organiseret i De Danske Skytte-, Gymnastik- & Idrætsforeninger og Odsherredsturneringen.

Til:

Klubbens navn er Fodboldklubben Munkholm. Klubben er hjemmehørende i Holbæk, og den er organiseret i De Danske Skytte-, Gymnastik- & Idrætsforeninger og REOS (Roskilde Egnens Oldboys Sammenslutning)

Forslaget til ændringen er betinget af, at vi deltager i den turnering i 2025

Deltager vi ikke i Roskilde, foreslås at de to sidste ord fra §1 udgår (og Odsherredturneringen)

6. Valg til bestyrelsen og revisorer.

Ole, Anders og Henning er på valg til bestyrelsen.

Erling er på valg som revisor

7. Eventuelt.

 

Bestyrelsen vil være vært for lidt drikkelse og chips