Kære medlemmer

Hermed indkaldelsen til generalforsamlingen. Det præcise tidspunkt kommer ud sammen med indbydelsen til afslutningsfesten.

Dagsorden ved ordinær generalforsamling skal indeholde flg. punkter:

1. Valg af dirigent. Måske Søren O. vil

2. Valg af referent. Måske Henning vil

3. Formandens beretning.

4. Kassereren fremlægger regnskabet.

5. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen

6. Valg til bestyrelsen, revisor og suppleanter.

Teddy er på valg til bestyrelsen, måske han vil fortsætte. Anders, Ole og Henning er ikke på valg.

Niller er på valg som revisor, måske han vil fortsætte. Erling er ikke på valg. Det er nu ikke derfor Erling ikke deltager på mødet

7. Eventuelt.

 

I kan nok regne med, at der til mødet er lidt at drikke og lidt chips ved bestyrelsen.

Bestyrelsen forventer at stå for noget underholdning af god og solid art. Varighed ca. 2 timer med start ca. kl. 20.38