Så er der lagt program for foråret.

Vær opmærksom på at der er mange midtuge kampe for førsteho

...

Dagsorden og referat 

1.     Valg af dirigent.  Søren O. valgt

2.     Valg af referent.  Henning valgt

3.    

...

1. Valg af dirigent. Måske vi foreslår Søren O. Det gjorde vi og han blev valgt

2. Valg af

...

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

Søren blev valgt

2. Valg af referent.

Henning blev valgt

3.

...

1. Søren O. blev valgt

2. Henning blev valgt

3. Alle godtog beretningen. Den bliver lagt på

...