Fodboldklubben Munkholm

Referat af Generalforsamlingen 2015

d. 30 okt.
Dagsorden ved ordinær generalforsamling skal indeholde flg. punkter:
1. Valg af dirigent. Søren O. blev valgt

2. Valg af referent. Henning blev valgt

3. Formandens beretning.  En god, fyldig og dækkende beretning for året blev godkendt. Den var fyldt med de store sportslige succeser holdene har haft i 2015, og den blev afsluttet med en tak til bestyrelsen og ikke mindst afgående kasserer Nicolaj O.. Desuden en stor tak til holdlederne AC og Ole B.

4. Kassereren fremlægger regnskabet. Et godt og overskueligt regnskab med en balance på 0,00 kr. blev godkendt, med stor applaus til kassereren. Det forlyder at selv Dann P. forstod dele af regnskabet.

5. Indkomne forslag. Bestyrelsens forslag ang. § 5 blev enstemmigt vedtaget. Se nedenfor.

6. Valg til bestyrelsen. Nicolaj O. udtræder, og Teddy er på valg. Teddy blev valgt til bestyrelsen, som den eneste på valg.Ole B, Anders Bo og Henning fortsætter i bestyrelsen uden at være på valg..
Asger og Bogart blev valgt til suppleanter til bestyrelsen.
Søren O. og Niller (som ikke smed med vand i år) blev valgt til revisorer. Og Dann valgt som rev. suppleant.

7. Eventuelt.  AC smed lige en mindre bombe, indeholdende en snak om, hvordan 50+ skal tilmeldes til næste år. Desuden foreslog han, at holdenes hjemmebanekampdag skulle laves helt om aht. søndagstræning. Flere kunne godt se nogle gode tanker i det. Den opgave går bestyrelsen og holdlederne så videre med. AC spørger eget hold til det, og Ole spørger sit hold. Desuden undersøger bestyrelsen, om det overhovedet kan komme på tale, at få baner de omtalte dage.  Det kunne have kvalificeret snakken, hvis vi på forhånd havde kunnet undersøge baneforholdene.
.
Bestyrelsen foreslår at §5 ændres, således at bestyrelsen fremover består af 4 medlemmer. Dette skal ses i lyset af den lille medlemsskare, og de manglende opgaver.

Bestyrelsen var vært ved noget drikkelse og lidt mundgodt. Men til manges overraskelse var der ingen flæskesvær, og man fornemmede på forsamlingen, at det nærmest er et must til næste år. Sjovt som sådan en ting kan fylde så meget til en generalforsamling, men de smager jo også rigtig godt. Og skulle efter sigende være ganske sunde.
Men det var vist også det eneste man kunne sætte en finger på, i f.t. indkøb til hele aftenen.

Referatet fra generalforsamlingen

 

1.     Valg af dirigent.   Søren O. blev valgt.

2.     Valg af referent.   Henning blev valgt

3.     Formandens beretning. 

Blev fremlagt af Henning, da formand Nikolaj N. ikke kunne deltage. Den berørte bl.a. nedlæggelsen af seniorafdelingen. Det afstedkom en del bemærkninger, og hvis der er nogle gamle munkholmere der vil være i tæt kontakt med et evt. seniorhold, så vil bestyrelsen genoverveje beslutningen. Men der skal melde sig mindst to "gamle" først, for hele 2015. Og der skal være mindst 20 spillere der betaler kontingent inden 2. januar 2015. Desuden to trænere/holdledere der står for holdet.

Men det hele afhænger af de her skrevne betingelser. Så det er med at komme ind i kampen nu, hvis det skal lykkes.

Vi sætter 1. dec. som dato for, om der skal arbejdes videre på sagen. Og det skal så meldes videre til bestyrelsen senest der.

4.     Kassereren fremlægger regnskabet.

Viser umiddelbart et underskud på 7.862,72 kr. 

Det er seniorafd. der er grunden til underskuddet, men med til historien hører, at klubben forventeligt får 6380,- kr. retur af kommunen, grundet tilskud til unge under 25.

For første år balancerede veteranerne i 0,- kr. det skyldes at det overskud de har leveret i mange/alle årene, blev betalt tilbage til holdene efter turneringsafslutningen.

Det var stor taknemmelighed til vores kasserer Nicolaj O. for den fine måde at være kasserer på, og stor glæde over han gerne ville tage et år mere. Han var ikke tilstede, så Henning fremlagde regnskabet.

5.     Indkomne forslag. Ingen

6.     Valg til bestyrelsen.

Nikolaj N. og Rune H. valgte ikke at stille op igen, efter mange år og en god arbejdsindsats i bestyrelsen. En stor tak skal lyde her fra.

Teddy var, som den enste ikke på valg.

Nicolaj O. og Henning ville gerne fortsætte. Ole B. og Anders Bo stillede op. De fire blev alle valgt til to år uden modkandidater.

Asger og Bogart fortsætter som suppleanter til bestyrelsen. I skrivende stund, kan ref. ikke huske hvem der blev valgt til rev.sup., men det blev også først valgt under deserten. I hører nærmere.

Og det gør I allerede nu, for ref. havde åbenbart været så forudseende at notere det en anelse sjusket på sit papir.

Det er Niller der blev valgt til rev.sup.uden modkandidater. Det var enten før eller efter han kastede med vand!

Søren O. og Anders Bo blev valgt til nye revisorer. og her skal også lyde en stor tak til Jannick og Martin L., der har udfylt denne post i flere år.


7.     Eventuelt.

Der blev nævnt flere forslag til arrangementer, og bestyrelsen er meget åbne overfor gode forslag og folks deltagelse i arrangering af evt. arrangementer.

Så hvis man har en god ide', så gør noget ved den, og få lige en sludder med bestyrelsen om, hvordan man har tænkt sig det afviklet.

I år var der ingen kritik af  chipsudvalget, og det vælger vi at tage som ros. Der var faktisk lidt flæskesvær tilbage bl.a., da mødet var slut.

 

Bestyrelsen var vært ved en øl og lidt chips. Faktisk blev det sidste år pålagt bestyrelsen, at sørge for mindst to stk. poser af mærket "flæskesvær", gerne sammen med gode alternativer.

Med sportslig hilsen ref. Henning

Hej alle. I Munkholm har vi et serie 5 hold der formentlig vil spille lidt hyggebold om onsdagen og kampe i weekenden (eller hverdage). Vi træner ikke men spiller for hyggens skyld. Vi ligger som regel i den bedre del af serie 5. Vil man i kontakt med os skal man kontakte en af holdets holdledere (Hans Hermansen 22755332, Rune Salas 22868761 eller klubbens formand Nikolaj Nordfang 28432580). Desuden har vi 2 veteranhold. Forza Munkholm

Dagsorden og referat 

1.     Valg af dirigent.  Søren O. valgt

2.     Valg af referent.  Henning valgt

3.     Formandens beretning.  Godkendt trods kort længde. Måske den kommer på hjemmesiden.

4.     Kassereren fremlægger regnskabet. Godkendt, med et tilfredsstillende underskud på 681,20 kr.

5.     Indkomne forslag. Ingen forslag

6.     Valg til bestyrelsen. Teddy Jessen genvalgt, så bestyrelsen er intakt. (se andetsteds på hjemmesiden)

Suppleanterne Asger Frøkov og Jørgen Bogart blev genvalgt.

Jannick J. og Martin L. blev valgt til revisorer, og Anders Bo valgt igen som revisorsuppleant.

 

7.     Eventuelt. Herunder skal et fremtidigt seniorhold diskuteres.

To vigtige punkter blev berørt:

 

1. Hans Hermansen foreslog, at der til kommende generalforsamlinger, blev indkøbt to poser flæskesvær!!

Efter kort saglig snak blev dette indstillet til bestyrelsen at efterkomme.

 

2. Seniorernes situation blev gennemdrøftet, og det fyldte også en stor del af formandsberetningen. (1½ - 2 linier med stor skrift)

Det endte op med at Hjalte Meisner Jensen (født ind i en ren Munkholmfamilie) og Laurits Rasmussen vil forsøge at stå for at træne et seniorhold.

Bestyrelsen bestemte, bl.a. for at hjælpe disse to gutter, at seniorkontingent fremover skal betales forud.

Desuden kan klubben/bestyrelsen på forhånd bestemme sig for, hvorvidt der er nok til at tilmelde et hold. Kontingentet skal betales inden d. 1. januar 2014.

Som noget nyt, skal alle seniorspillere oprettes på "Klub-office". Hjalte og Laurits står bag, at denne liste laves, og der skal skaffes 20 navne på spillere inden 1. december 2013, således at vi kan beslutte hvorvidt der overhovedet skal sættes kontingentindbetalinger i gang. Kasserer Nicolaj O. hjælper på vej.

 

En hurtigarbejdende bestyrelse besluttede, at seniorkontingentet næste år er på 800,- kr., og betales på en gang (1/1 -14)

Alle over 32 år slipper med et latterligt lavt kontingent på 500,- kr. årligt.

 

.

 

1. Søren O. blev valgt

2. Henning blev valgt

3. Alle godtog beretningen. Den bliver lagt på hjemmesiden.

4. Nikolaj N. fremlagde Nicolaj O.'s regnskab. Underskuddet var på 21.969, men forventes at balancere næste år. Alt afhængig af, hvor mange midler der skal bruges på sociale formål.

5. Ændringer vedtaget. Så nu kan vi ikke have en kvindelig formand, men hun kan godt sidde i bestyrelsen!! (Søren O. ændrer du det?)

6. Bestyrelsen genvalgt. Teddy er eneste der er på valg næste år. Suppleanterne Asger Frøkov og Jørgen Bogart blev genvalgt. Jannick J. og Martin L. blev valgt til revisorer, og Anders Bo valgt igen som revisorsuppleant.

7. Snak om senior-/Old Boystræning. Truppen tager det op på et kommende spillermøde. Rune og Peter står som holdledere for holdet og formentlig en gang træning om ugen.

Login medlem login

Hvem er Online

Vi har 8 gæster online